Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zásoby a podniková činnost

Zásoby a podniková činnost

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Tato práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část charakterizuje a klasifikuje materiálové zásoby, zásoby vlastní výroby, zboží a poskytnuté zálohy na zásoby, včetně způsobů účtování. Praktická část pak na příkladech ukazuje účtování typu A a B.

Obsah

1.
Úvod - obecná část
1.1.
Charakteristika a klasifikace materiálových zásob
1.1.1.
Materiál
1.1.2.
Zásoby vlastní výroby
1.1.3.
Zboží
1.1.4.Poskytnuté zálohy na zásoby
1.2.
Operativní evidence a analytické účty materiálových zásob
1.3.
Oceňování zásob
1.3.1.
Způsoby účtování nákupu a spotřeby materiálu při ocenění pořizovací cenou
1.4.
Účtování zásob
1.4.1.
Účtování zásob metodou A
1.4.2.
Účtování zásob metodou B
2.
Praktická část
2.1.
Účtování způsobem A
2.2.
Účtování způsobem B
3.
Použitá literatura

Úryvek

“zvířata jak vlastní produkce, tak nakupovaná.

1.1.3. Zboží
Zbožím rozumíme takové zásoby, které podnikatelský subjekt nabyl za účelem dalšího prodeje nebo jde o výrobky vlastní výroby, jež byly aktivovány a předány do vlastních prodejen. Do zboží zahrnujeme také nemovitý majetek, který účetní jednotka zabývající se nákupem a prodejem nemovitostí nakupuje za účelem dalšího prodeje.3

1.1.4. Poskytnuté zálohy na zásoby
Specifickou součástí zásob jsou rovněž zálohy poskytnuté dodavatelům zásob tj. peněžní částky vyplacené před uskutečněním dodávky materiálu či zboží. Důležité je uvědomit si účelové určení poskytnuté zálohy, a to výlučně na pořízení zásob, jiné poskytnuté zálohy ( na dlouhodobý majetek, na finanční majetek, zaměstnancům apod. ) se vykazují v jiných částech rozvahy.4

1.2. Operativní evidence a analytické účty materiálových zásob
Podrobnější evidenci materiálu ve skladech vede skladník, popřípadě i skladní účetní. Tato činnost zahrnuje:
- zápis převzaté zásilky do knihy došlých zásilek podle časového pořadí, tento zápis představuje prvotní záznam,
- vyhotovení protokolu o vadách , zjistí-li skladník při kvalitativní a kvantitativní přejímce rozdíly proti údajům v dokladech, protokol o vadách je podkladem reklamačního řízení,
- vyplnění příjemky na převzatý materiál,
- vyhotovení převodky při přesunech materiálu v podniku ( mezi sklady, při vracení materiálu z výrobního střediska do skladu ),
- vyhotovení výdejky odebírajícím střediskem, do které skladník doplňuje jen některé údaje, popřípadě vyhotovení celé výdejky skladníkem,
- vedení operativní evidence na závěsných ( příhradových ) štítcích, do kterých skladník zaznamenává přírůstky a úbytky materiálu v jednotkách množství. Štítky se zřizují pro jednotlivé druhy materiálu a bývají umístěny přímo u materiálu,
- vedení analytických účtů na skladních kartách, které se zřizují pro každý druh materiálu. Na skladní karty se zaznamenávají přírůstky, úbytky a zásoba materiálu v jednotkách množství i peněžních.
Koncem účetního období se zjišťují na každé skladní kartě celkové přírůstky a úbytky za období tzv. obraty. Z obratů a zůstatků na jednotlivých kartách se sestavuje obratová soupiska zásob pro každý sklad. Pomocí ní se kontroluje shoda mezi analytickými účty vedenými na skladních kartách ve skladě a evidencí vedenou materiálovou účtárnou na analytických účtech jednotlivých skladů.
K syntetickému účtu Materiál na skladě se vedou analytické účty obvykle ve dvou stupních.
První stupeň – pořizovací cenu materiálu na skladě lze evidovat
- na dvou analytických účtech v rozdělení cenu na nákupní a vedlejší pořizovací náklady, nebo
- na třech analytických účtech v rozdělení na předem stanovenou cenu nákupní, odchylky této ceny od skutečné ceny nákupní a vedlejší pořizovací

3) Jitka Mrkosová, Účetnictví 2004, 2004, str. 56.
4) Martin Landa, Účetnictví podniku, 2004, str. 166.
náklady. Odchylky ( cenové rozdíly ) mohou mít charakter úspory ( - ) nebo překročení ( + ).

Při výdeji materiálu ze skladu do spotřeby se vedlejší pořizovací náklady nebo odchylky od skutečné ceny pořízení rozpouštějí do nákladů způsobem závazně stanoveným ve vnitřní směrnici účetní jednotky. Zpravidla je to pomocí průměrného procenta vedlejších pořizovacích nákladů či odchylek z výdaje materiálu oceněného v ceně nákupní.

Druhý stupeň - analytické účty k účtu Materiál na skladě se vedou podle skladů a uvnitř skladu podle druhů nebo skupin materiálu na skladních kartách zásob či v datových souborech počítače.5"

Poznámka

V práci nejsou dodělaná tzv. ,,téčka", vyžaduje také revizi poznámek pod čarou.
Obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11284
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse