Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zásoby, jejich charakteristika, druhy, účtování

Zásoby, jejich charakteristika, druhy, účtování


Kategorie: Účetnictví, Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví na obchodní akademii se věnuje jednotlivým druhům zásob, jejich vlastnostem a způsobům účtování. Pozornost je věnována zejména materiálu, zboží a výrobkům.

Obsah

1.
Členění zásob
2.
Materiál
2.1.
Vymezení, účtování
2.2.
Vedlejší pořizovací náklady
2.3.
Členění materiálu
3.
Zboží
3.1.
Vymezení
3.2.
Dva způsoby účtování
4.
Výrobky
4.1.
Vymezení
4.2.
Cenová kalkulace
5.
Polotovary
6.
Nedokončená výroba
7.
Zvířata

Úryvek

"Zásoby patří mezi krátkodobý majetek oběžný

Zásoby ( účtová třída 1):
Nakupované: a Vlastní výroby:
- materiál - nedokončená výroba
- zboží - výrobky
- polotovary
- zvířata

Materiál (účtová skupina 11)
- slouží pro výrobu nových výrobků, ve výrobě se spotřebuje, jeho hodnota přechází
do hodnoty nových výrobků.
- pořízení materiálu se účtuje na účtě 111- Pořízení materiálu
- na účtě se tvoří tzv. pořizovací cena, materiál se oceňuje v pořizovací ceně
Pořizovací cena – vlastní cena materiálu + vedlejší pořizovací náklady

Vedlejší pořizovací náklady: - přeprava materiálu
- clo
- provize za zprostředkování nákupu
- pojištění při přepravě
- DPH u neplátce DPH

Co patří do materiálu (členění materiálu):
1) suroviny a základní materiál – tvoří podstatu nového výrobku
2) pomocný materiál – vstupuje také do nového výrobku ( dotváří jeho vzhled barvy, laky)
3) provozní látky – nevstupují do nového výrobku, ale jsou nutné k zajištění provozu
např: čistící prostředky, paliva, mazadla
4) náhradní díly – nevstupují do nového výrobku, ale slouží pro údržbu a opravy
dlouhodobého majetku
5) obaly – některé obaly jsou DM nebo zbožím (mrazící box)
6) drobný hmotný majetek – majetek nad 40 000,-, do životnosti nad 1 rok, (obrazy)


Zboží (účtová skupina 13)
- patří mezi nakupované zásoby
- zboží jsou zásoby, které nakupujeme za účelem dalšího prodeje (zbožím může být vše)
- oceňují se v pořizovací ceně
Pro účtování zásob máme 2 způsoby:
1) způsob A
2) způsob B
- Účetní jednotka si může vybrat způsob, ale v průběhu roku ho nemůže změnit
- Oba způsoby jsou rovnocenné – zvolený způsob nemůže ovlivnit hosp. výsledek
Způsob A: - podstatou způsobu A je, že zásoby účtujeme přes sklad
- ( příjem na sklad, výdej ze skladu)
Způsob B: - každý nákup účtujeme přímo do spotřeby (bez ohledu na to, zda se
spotřeboval)
- abychom ve způsobu B zjistili skutečnou spotřebu (HV), tak musíme na
konci roku (k 31. 12.) zaúčtovat 2 účetní případy
- 1) převod P. S. 501/112 a 2) převod K. S 112/501"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50644e928f35c.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Zasoby_charakteristika_druhy_uctovani.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse