Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zásoby z hlediska účetnictví - maturitní otázka

Zásoby z hlediska účetnictví - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z účetnictví přehledně zpracovává problematiku účtování zásob. Po vymezení a klasifikaci zásob postihuje způsoby jejich oceňování po pořízení a podává rozvržení syntetických účtů používaných ve vztahu k nim. V návaznosti vysvětluje postupy účtování zásob v případě jejich nákupu od externího dodavatele i vlastní výroby a pokrývá další související témata. Seznamuje tak například s metodami oceňování při výdeji zásob ze skladu nebo se podrobněji vrací k principu účtování zásob vlastní produkce.

Obsah

1.
Charakteristika pojmu a dělení zásob
1.1.
Vymezení zásob a jejich vybrané souvislosti
1.2.
Typy zásob
2.
Oceňování zásob při pořízení
3.
Používané syntetické účty
4.
Účtování zásob – způsob A a B
4.1.
Způsob A
4.1.1.
Postup účtování při pořízení materiálu
4.1.1.1.
Dodavatelsky
4.1.1.2.
Vlastní činností
4.1.1.3.
Vnitropodnikové přepravné
4.2.
Způsob B
4.2.1.
Postup účtování při pořízení materiálu
4.2.1.1.
Dodavatelsky
4.2.1.2.
Zásoby vlastní výroby
5.
Operativní evidence a analytické účty materiálových zásob
5.1.
Operativní evidence
5.2.
Analytické účty
5.2.1.
První stupeň
5.2.2.
Druhý stupeň
6.
Metody pro oceňování při výdeji zásob ze skladu
6.1.
Metoda FIFO
6.2.
Průměrná skutečná pořizovací cena
6.3.
Vážený aritmetický průměr proměnlivý
6.4.
Vážený aritmetický průměr periodický
6.5.
V předem stanovené ceně podle podnikového ceníku
6.6.
Účtování nákupu zboží, prodej zboží, obchodní marže
7.
Účtování zásob vlastní výroby
7.1.
Způsob účtování
7.2.
Kalkulační vzorec
7.3.
Účty pro zásoby vlastní výroby
7.4.
Účtování podle způsobu A
7.5.
Účtování podle způsobu B

Úryvek

"1. Charakteristika pojmu a dělení zásob
- základní postupy pro účtování o zásobách stanovuje Zákon o účetnictví
- zásoby patří mezi oběžný majetek a vykazují se v rozvaze na straně aktiv, pořizovací hodnota je nižší než 40 tisíc a doba použitelnosti je kratší než 1 rok, kapitál je v zásobách vázán krátkodobě a vrací se v podobě tržeb za prodané výrobky nebo služby.
- Při hospodářské činnosti mění svou formu a jednorázově se spotřebovávají nebo hospodářskou činností vznikají. Účetní jednotka musí mít na skladě přiměřenou výši zásob, neboť příliš velké zásoby váží zbytečně velké množství peněžních prostředků a mohou tak způsobit i finanční potíže podniku a na straně druhé malé zásoby mohou ohrozit plynulost výroby a prodeje.
Dělení zásob:
a) skladovaný materiál – základní materiál, pomocné a provozní látky, náhradní díly, obaly, movité věci s dobou použitelnosti do 1 roku
b) nedokončená výroba a polotovary – produkty, které prošly 1 nebo více výrobními vstupy – nejsou materiálem ani výrobkem. Polotovary budou dokončeny v dalším výrobním procesu nebo mohou být finálním výrobkem.
c) výrobky – věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř podniku
d) zvířata – mladá chovná zvířata, zvířata ve výkrmu, ryby, kožešinová zvířata, včelstva, hejna slepic, krůt a kačen na výkrm. Zvířata z vlastní produkce i kupovaná.
e) zboží – movité věci nabyté za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen.

2. Oceňování zásob při pořízení
a) nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, tj. v cenách pořízení. Cenu pořízení tvoří především kupní cena materiálu.
Pořizovací cena = cena pořízení + náklady spojené s pořízením (přeprava, clo, provize, pojistné). Součástí této ceny nejsou úroky z úvěrů a půjček poskytnutých na jejich pořízení.
b) zásoby vlastní výroby se oceňují ve vlastních nákladech. Vlastní náklady – přímé náklady vynaložené na výrobu. Částka se určuje podle skutečné výše nákladů.
c) zásoby pořízené bezúplatně – získané darem, dědictvím, zjištěné přebytky při inventarizaci, odpad, zbytkové produkty) se oceňují reprodukční pořizovací cenou. Touto cenou se ocení i zásoby vložené společníky do obchodní společnosti nebo individuálním podnikatelem do své firmy (na základě znaleckého posudku).

3. Používané syntetické účty
Syntetické účty třídy 1 – pro účtování o zásobách se zavádějí tyto syntetické účty:
111 – Pořízení materiálu, 131 – Pořízení zboží. Jedná se o účty sloužící ke zjištění pořizovací ceny materiálu a zboží při uzavírání účetních knih nevykazují žádný zůstatek. Dodávky materiálu a zboží je možné účtovat přímo na účty: 112 – Materiál na skladě, 132 – Zboží na skladě a v prodejnách.
Způsob A se účtuje na účtech 112, 132 nakoupený a převzatý materiál nebo zboží v pořizovacích cenách. Materiál nebo zboží vlastní výroby se zachycují na ve vlastních nákladech. Na účtech 119 – Materiál na cestě a 139 – Zboží na cestě se vyúčtovávají FA za dodávky materiálu nebo zboží, které ÚJ ještě nepřevzala.
Skupina 12 – Zásoby vlastní výroby: 121 – Nedokončená výroba, 122 – Polotovary vlastní výroby, 123 – Výrobky, 124 – Zvířata. Na těchto účtech se zachycuje stav a pohyb uvedených druhů zásob ve vlastních nákladech.
Na účtu 151 – Poskytnuté zálohy na zásoby
Způsob B se účtuje na účtech 112, 121, 122, 123, 124, 132 pouze při uzavírání účetních knih."

Poznámka

Zpracováno částečně formou odrážek. Důležité orientační body texty jsou zvýrazněny barevně nebo tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22880
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse