Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Závazkové právní vztahy - 14/33

Závazkové právní vztahy - 14/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá závazkovými právními vztahy. Nejprve definuje základní pojmy, poté charakterizuje spotřebitelské smlouvy, smlouvy ve prospěch třetího, i smlouvy o smlouvě budoucí. Uvádí právní náležitosti smluv. Předchozí část naleznete zde Obecné závazky závazkového práva - 13/33, následující Změna závazkových právních vztahů - 15/33.

Obsah

1.
Pojem závazkového právního vztahu
2.
Závazkové smluvní vztahy a tzv. společenské úsluhy
2.1.
Vznik závazkových právních vztahů
2.2.
Alternativní plnění
2.3.
Jednotlivé složky (náležitosti)
2.4.
Obvyklé složky
2.5.
Nahodilé složky
3.
Třídění smluvních ZPV (závazkových právních vztahů)
3.1.
Smlouva na plnění
3.2.
Smlouvy konsenzuální a reálné
3.3.
Smlouvy úplatné a bezplatné
3.4.
Vznik odpovědnosti za vady předpokládá
3.5.
Vady
4.
Smlouvy formální a neformální, synallagmatické a asyllagmatické, kauzální a abstraktní

Úryvek

"SOLIDARITA DLUŽNÍKŮ (pasivní solidarita)
- spoludlužníci jsou zavázáni témuž věřiteli plnit celý dluh společně a nerozdílně → jsou zavázáni solidárně (in solidum).
- ve vnitřním právním vztahu mezi spoludlužníky mohou být stanoveny podíly jednotlivých spoludlužníků
- solidarita dlužníků obsahuje zásadu „jeden za všechny → uplatňuje-li věřitel celé plnění pouze na jednom ze spoludlužníků, ten nemůže s úspěchem na věřiteli požadovat, aby se domáhal splnění také na ostatních) a všichni za jednoho (nemůže-li plnit jeden ze spoludlužníků, jsou povinni plnit všichni ostatní, a to i podíl toho, kdo sám plnit nemůže)
- plněním poskytnutým jedním ze spoludlužníků, popř. složením plnění do úřední úschovy zanikne povinnost spoludlužníků vůči věřiteli (tzv. objektivní účinek uspokojení věřitele) x pokud došlo k zániku závazku bez uspokojení věřitele došlo k zániku závazku pouze mezi věřitelem a spoludlužníkem (tzv. subjektivní účinek – in personam) → omezuje se pouze počet spoludlužníků, zatímco výše věřitelovi pohledávky zůstává i nadále nezměněna
Př. dojde-li ke splynutí pohledávky a dluhu pouze u jednoho ze spoludlužníků, může věřitel nadále požadovat plnění na ostatních spoludlužnících nebo došlo-li k prominutí dluhu smlouvou uzavřenou mezi věřitelem a jedním z jeho spoludlužníků
- i promlčení pohledávky věřitele působí jen ve vztahu k jednomu ze spoludlužníků (in personam), tj. netýká se ostatních spoludlužníků
- PRÁVO POSTIHU (regres) neboli POSTIHOVÝ REGRESNÍ NÁROK – vznikne, jestliže věřitel od určitého solidárního dlužníka požaduje více, než kolik na toho spoludlužníka vůči ostatním připadá nebo určitý solidární dlužník věřiteli splnil více, než kolik na něj připadlo.
- PŘEDBĚŽNÉHO POSTIHU (preventivního regresu) – má spoludlužník, vůči kt. věřitel uplatnil celý nárok nebo více než kolik na něj připadá, vůči ostatním spoludlužníkům. Podle § 511 odst. 2 se toto právo uplatňuje nejprve notifikací, tj. tím, že žalovaný spoludlužník je bez zbytečného odkladu povinen vyrozumět ostatní spoludlužníky, aby mohli proti žalované pohledávce uplatnit své námitky či zároveň podali tzv. zprošťující žalobu
- ZPROŠŤUJÍCÍ ŽALOBOU žalovaný spoludlužník požaduje od ostatních spoludlužníků, aby dluh podle podílu na ně připadajícího splnili anebo žalovaného spoludlužníka v tomto rozsahu dluhu jinak zbavili (např. započtením své pohledávky vůči pohledávce věřitele)
- funkcí předběžného postihu je ulehčit právní postavení toho ze spoludlužníků, vůči kt. celé plnění bylo uplatněno, a to tím způsobem, že může na ostatních spoludlužnících požadovat dříve, než sám splní.
- preventivní regres neruší solidaritu dlužníků ve vztahu k věřiteli neboli právní postavení věřitele se tím nemění
- Podle § 511 odst. 3 má tento dlužník proti ostatní spoludlužníkům právo následného postihu (subrogačního regresu)
- PRÁVO NÁSLEDNÉHO POSTIHU – spočívá v tom, že dotyčný dlužník může od ostatních spoludlužníků požadovat náhradu podílu, kt. na ně připadají. Výši podílů spoludlužníků stanoví dohoda, rozhodnutí soudu či zákon; nejsou-li podíly takto stanoveny, jsou podíly stejné
SOLIDARITA VĚŘITELŮ (aktivní solidarita)
- podle § 513 vzniká tehdy, jestliže více věřitelů má vůči dlužníkovi společnou pohledávku s tím, že každý z nich může požadovat od dlužníka splnění celé pohledávky, a ten je povinen mu ji uhradit
- splnění poskytnuté jednomu věřiteli působí vůči všem ostatním spoluvěřitelům (objektivní účinek uspokojení věřitele) → splněním jednomu věřiteli závazek dlužníka zaniká celý, tj. vůči všem spoluvěřitelům
- spoluvěřitelé se mezi sebou ve vzájemném vnitřním právním vztahu vypořádají podle svých podílů (§ 515)
- ZÁSADA PŘEDSTIHU (prevence) platí ve vztahu spoluvěřitelů a dlužníka → dlužník je povinen a oprávněn splnit celý dluh tomu spoluvěřiteli, kt. ho o splnění požádá první (§ 513)
- požádání spoluvěřitele může spočívat v podání žaloby či v jiné formě
- pokud nepožádá dlužníka v době splatnosti pohledávky o splnění žádný ze spoluvěřitelů, je dlužník oprávněn plnit kterémukoli z nich"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14800
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse