Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Závislost a zneužívání psychoaktivních látek

Závislost a zneužívání psychoaktivních látek

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato seminární práce se věnuje tématu zneužívání a závislosti na psychoaktivních látkách. Nejprve definuje základní pojmy týkající se psychoaktivních látek, jejich dělení a typů jednotlivých závislostí. Poté podrobně popisuje příčiny vzniku závislosti, samotný vznik a vývoj závislosti v interakci se sociálním prostředím.

Obsah

1.
Úvod
2.
Psychoaktivní látky
2.1
Dělení psychoaktivních látek
3.
Typy závislosti na psychoaktivních látkách
4.
Příčiny vzniku závislosti
4.1
Psychické faktory
4.2
Sociální faktory
5.
Závěr
6.
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

„Sociální faktory

Sociální faktory mohou ve značné míře zvyšovat tendenci k užívání psychoaktivních látek. Patří k nim např.:
• Společnost – obecná dostupnost psychoaktivních látek v dané společnosti, resp. jejich dosažitelnost pro populaci dospívajících.
• Sociální skupina – vliv party, event. subkultury, která má své vlastní odlišné hodnoty a normy, kde je užívání drog nebo alkoholu běžné.
• Rodina – vliv dysfunkční rodiny, kde dítě není citově akceptováno ani vhodně vychováváno, kde chybí disciplína a model přijatelného způsobu řešení problémů.

Zde se dostáváme k jádru závažnosti příčin vzniku závislosti na psychoaktivních látkách. Jako primárními faktory, lze tedy na základě odborného výkladu pokládat psychické a sociální faktory. Zaměřme se tedy na sociální faktory jako na prvotní faktor ovlivňující závislosti na psychoaktivních látkách. Společnost by měla začít vnímat a chápat sociální faktory vyvolávající závislosti za hlavní a prvotní. Jako prvotní proto, že zárodek sociálního ovlivnění vzniká v nukleárním jádru společnosti a to v rodině. Rodina je základním článkem společnosti. Pokud tedy v tomto základním článku dochází k narušení osobnosti jedince z určitého negativního důvodu, lze předpokládat, že důsledky těchto negací se projeví v chování a jednání jedince, v jeho špatné adaptaci s vnějším sociálním prostředí, a nebo nalezení uspokojení v sociálních skupinách asociálního typu.
Moderní rodina, tvořená rodiči a dětmi, bývá nazývána rodinou nukleární. Rozšíření rodiny o blízké příbuzné se označuje pojmem rodina rozšířená. Z hlediska průběhu socializačního procesu dítěte má zásadní význam, do jaké míry se daří rodině vypořádat s funkcemi, které má plnit. Rodina ve svém souhrnu zajišťuje mnoho činností: zabezpečuje své členy hmotně, pečuje o zdraví, výživu a kulturní návyky svých členů, vytváří specifické socializační a výchovné prostředí pro děti, předává jim kulturní dědictví, vštěpuje jim morální postoje, ovlivňuje je, usměrňuje, chrání a podporuje.

Co se stane v případě, kdy výše vymezený souhrn činností není rodina schopna naplnit?
V tomto případě dochází v rodině ke značnému rozkladu vztahů, dochází k disharmonii rodiny, změně hodnotové orientace, postojů, socializace a k neuspokojování potřeb (citových, tělesných, psychických, materiálních, atd.) jednotlivců rodiny. Dlouhodobé neuspokojování potřeb tyto jednotlivce po určitém čase deprivují, stresují a narušují jejich normální vývoj. Jedinci tyto situace vnímají jako neřešitelné, bezvýchodné, obtížné a dochází tak u nich k úniku od reality tzv. pasivní obraně před touto skutečností a jako formu obrany zvolí únik právě k užívání psychoaktivních látek.
V sociální práci tyto skupiny závislých osob nazýváme specifickou cílovou skupinou, která se stala závislá na pomoci druhé fyzické osoby, protože svou životní situaci a závislost na psychoaktivních látkách, není schopna řešit samostatně a efektivně."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19594
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse