Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zboží, peníze, směna, nabídka, poptávka, tvorba tržní ceny

Zboží, peníze, směna, nabídka, poptávka, tvorba tržní ceny


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje zboží, peníze, směnu, nabídku, poptávku a tvorbu tržní ceny.

Obsah

1.
Zboží
2.
Peníze
3.
Směna
4.
Nabídka
5.
Poptávka
6.
Tvorba tržní ceny

Úryvek

"1) Zboží : - Statek nebo služba určená ke směně na trhu
- Každý statek nebo služba je určená ke směně na trhu na užitkovou a směnou hodnotu
- Jednotka, která se nakoupila za účelem dalšího prodeje

2) Peníze : - Jsou zvláštním druhem zboží
- Historie : - První byli drahé kovy
- Později se začali razit mince z drahých kovů
- Papírové peníze a mince
- Bezhotovostní platby
- Funkce : - Prostředek směny
- Míra hodnot
- Prostředek akumulace

3) Směna : - důležitá fáze hospodářského procesu
- v prvopočátcích vývoje lidstva byla směna jevem ojedinělým a měla podobu směny zboží za
zboží – BARTER
- Prostředníkem směny jsou peníze
- její výhoda je jednoduchost
- dále rostl význam a rozsah směny, naturální směna se stala nepraktickou. Ke směně se začal
používat speciální druh zboží – komoditní peníze (všeobecný ekvivalent).
- časem se ukázal jako nejvhodnější všeobecný ekvivalent drahý kov
- později se z drahých kovů razily mince a s rozvojem státu se začaly tisknout papírové peníze
- proces odtržení hodnoty od materiální podstaty je završen rozvojem bezhotovostních peněz

4) Nabídka : - Je množství zboží nabízené všemi prodávajícími za určitou cenu
- Zákon nabídky : S rostoucí cenou roste nabídka zboží na trhu

CenaQ

a) Individuální = Nabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby
b) Dílčí = Nabídka všech výrobců určitého zboží na určitém území
c) Agregální = Nabídka všech výrobců všech druhů zboží v jednom území
- Faktory ovlivňující nabídku : - Cena
- Náklady výroby a obchodu
- Změny vnějších podmínek podnikání
- Změny kapitálové výnosnosti"

Poznámka

Práce obsahuje grafy o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541e99175c5b0.zip (38 kB)
Nezabalený formát:
Zbozi_penize_smen_nabidka_poptavka_tvorba_trzni_ceny.doc (110 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse