Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zbožíznalství - přednášky

Zbožíznalství - přednášky

Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá zbožíznalstvím. Věnuje se podrobně jakosti zboží a její historii, klasifikaci zboží i jakosti v regulované a komerční oblasti. Sleduje vliv sféry výroby a oběhu na jakost zboží, systémy řízení jakosti v podnikové sféře, program EMAS a trvale udržitelný rozvoj. Rozebírá audity a certifikace systémů řízení, vytváření řízení systému jakosti, HACCP – kritické body a základní metody hodnocení zboží.

Obsah

1.
Jakost zboží
1.1.
Triáda konkurenčních výhod
1.1.1.
Konkurenční výhoda v oblasti ceny
1.1.2.
Konkurenční výhoda v oblasti flexibility
1.1.3.
Konkurenční výhoda v oblasti jakosti
1.2.
Mýty o jakosti
1.3.
Základní faktory ovlivňující jakost
1.4.
Komplexní pojetí jakosti
1.5.
Znaky jakosti ve výrobcích
1.6.
Základní užitečné vlastnosti
2.
Historie jakosti
2.1.
Definice jakosti (ČSN ISO 8402)
2.2.
Prehistorie jakosti
2.3.
Světová válka – současnost
2.3.1.
Významné instituce v Evropě v oblasti jakosti
2.3.2.
Vývoj jakosti v Československu
2.4.
Současnost
3.
Klasifikace zboží
3.1.
Jednotná klasifikace výrobků
4.
Jakost - regulovaná a komerční oblast
4.1.
Prokazování shody
4.2.
Oceňování jakosti
5.
Vliv sféry výroby na jakost zboží
5.1.
Vliv výrobního procesu na jakost
5.2.
Marketing, vývoj, zásobování, výroba, kontrola, hodnocení jakosti zboží, odbyt, servis
5.3.
Základní zásady a nástroje systému řízení jakosti v podnikové sféře
5.4.
Zákon 216/2000 Sb. o vinohradnictví a vinařství
6.
Vliv sféry oběhu na jakost zboží
6.1.
Negativní vlivy na užitnou hodnotu zboží při přepravě, manipulaci a skladování
6.1.1.
Přepravní fáze oběhu
6.2.
Vlivy mechanické, biologické, klimatické a společenské
6.2.1.
Mechanická rizika
6.2.2.
Klimatická rizika
6.2.3.
Biologická rizika
6.3.3.
Ochrana zboží povrchovou úpravou a konzervací
7.
Systémy řízení jakosti v podnikové sféře
7.1.
Základní koncepce (přístupy) k zabezpečování jakosti
7.1.1.
Koncepce podnikových – resortních standardů
7.1.2.
Koncepce norem ISO řady 9000+, 10001+, 14000+
7.1.3.
Koncepce TQM
8.
Program EMAS
9.
Trvale udržitelný rozvoj
9.1.
Související prvky
10.
Audity a certifikace systémů řízení
10.1.
Členění dle osoby prověřovatele
10.2.
Mimopodnikové systémy řízení jakosti
10.2.1.
Technické normy
11.
Vytváření řízení systému jakosti
11.1.
Kroky, které deklaruje systém EMS
11.2.
Tři úrovně vedení
11.2.1.
Strategické řízení jakosti
11.2.2.
Operativní úroveň řízení jakosti
12.
HACCP – Kritické body
12.1.
Obaly
12.1.1.
Ochranný obal a jeho úrovně
13.
Základní metody hodnocení zboží
13.1.
Základní přínosy hodnocení
13.2.
Výběr vlastností
13.3.
Zjištění úrovně vlastností (kvantifikace)
13.4.
Stanovení porovnávací (požadované) úrovně
13.5.
Srovnání skutečnosti s požadovaným stavem
13.6.
Rozbor a využití výsledků
13.6.1.
Objektivní metody hodnocení
13.6.2.
Metody subjektivního hodnocení
13.6.3.
Další formy hodnocení
13.6.4.
Zkoušky prověřující schopnosti hodnotitelů

Úryvek

"Přednáška - 1

JAKOST ZBOŽÍ

kvalita  flexibilita  cena

Kvalita je velmi důležitým znakem jakéhokoliv předmětu, procesu, jevu, resp. činnosti.

Dopady kvality můžeme vysledovat jak ve spokojenosti spotřebitelů tak i druhotně v prosperitě firem, obecně tedy v kvalitě života celé společnosti.

K problematice jakosti se váží základní trendy ve světové ekonomice:
1) u stále většího počtu komodit dochází k převisu nabídky nad poptávkou;
2) liberalizace zahraničního obchodu přináší zesilující či stále větší tlak na domácí výrobce;
3) v posledních desetiletích se ve světové ekonomice vykrystalizovaly tři základní výrobně-obchodní centra – Severní Amerika, Jihovýchodní Asie, Evropa – a v rámci těchto tří center se zesiluje úsilí o získávání zákazníků (Evropa – ISO 9000 / JV Asie + S.A. – TQM);
4) mění se chování firemního managementu, který dospívá k názoru, že je pro něj důležité rozpoznat a využít cíleně konkurenční výhody.

Triáda konkurenčních výhod:
- cena
- čas (flexibilita)
- jakost

(1) Konkurenční výhoda v oblasti ceny
Target costing = určitý přístup ke kalkulaci celkových nákladů, a to odvozením od prodejní, resp. trhem akceptovatelné ceny, po odpočtu určitého očekávaného zisku tak dostáváme limit nákladů, který dělíme na dílčí nákladové limity.

možné úspory: oblast režie
ztráty z nekvalitní práce
ztráty způsobené prostoji
ztráty spojené s vysokou vázaností zásob
oblast údržby

Lean management = jedná se o redukci neefektivních činností, tzn. činností, které jsou zbytečné, nepotřebné či předimenzované.

Outsourcing = vyčleňování z firemních činností ty aktivity, které se dají efektivněji zajistit externím způsobem.

Doublesourcing = snižování počtu dodavatelů, tj. vytváření dlouhodobých vztahů s dodavateli  dodávky včas, za výhodné ceny + preference dodavatelů s vlastním vývojem (inovace)

Jednoduché organizační struktury = redukce středních mezičlánků řízení s nezbytně nutným posílením pravomocí výkonných článků v podniku.

Diferencované produkty = firma by měla vytvořit určitý standardizovaný základ produkce a k němu určité doplňky a podpůrné služby.

(2) Konkurenční výhoda v oblasti flexibility

TIME BASED/BUSINESS MANAGEMENT  TBM  (řízení opírající se o čas)

Cílem je co nejpohotovější reakce na požadavky zákazníků.
- flexibilita při monitorování požadavků zákazníků
- flexibilita při přípravě nových výrobků
- flexibilita v oblasti distribuce"

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Psána převážně heslovitou formou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10748
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse