Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zdanění příjmů - výpisky z přednášek

Zdanění příjmů - výpisky z přednášek

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přednášky z předmětu Zdanění příjmů. V úvodu se dokument věnuje základům všeobecného zdanění, zejména pojetí příjmu jako objektu zdanění. Heslovitě popisuje důchodovou daň, funkce, požadavky a pravidla zdanění. Dále informuje o dani z příjmů právnických osob. Charakterizuje její poplatníky, koncepci základu daně, opravné položky a podmínky pro uplatnění daňových nákladů. Text definuje hmotný a nehmotný majetek, jeho technické zhodnocení, i daňové odpisy.

Obsah

1.
Pojetí příjmu jako objektu zdanění
1.1.
Z hlediska evidence
1.2.
Z hlediska úplnosti
1.3.
Z hlediska zachycení
2.
Důchodová daň
2.1.
Důchodová daň – funkce
2.2.
Požadavky kladené na důchodovou daň
2.3.
Pravidla zdanění důchodu
2.4.
Prvky progresivity daně
2.5.
Algoritmus osobní důchodové daně
3.
Výběr zdanitelné jednotky
4.
Daň z příjmů právnických osob (PO)
4.1.
Daň z příjmů právnických osob
4.1.1.
Poplatníci daně z příjmů PO
4.1.2.
Koncepce základu daně
4.1.3.
Základ daně v ČR
4.2.
Úprava výsledku hospodaření
4.3.
Omezení akruálního principu
4.4.
Neuhrazené pohledávky a závazky v základu daně
4.5.
Převod pohledávek do ZD v účetnictví
4.6.
Do nákladů lze zahrnout výši pohledávky při postoupení
4.7.
Hodnotu pohledávky lze zahrnout do ZD
4.8.
Tvorba opravné položky
4.9.
Opravné položky nelze tvořit např. k pohledávkám
4.10.
Rezervy
4.11.
Zákonné rezervy
4.12.
Smluvní sankce
4.13.
Podmínky pro uplatnění daňových nákladů
5.
Hmotný a nehmotný majetek
5.1.
Dlouhodobý majetek v základu daně
5.2.
Hmotný majetek zahrnuje
5.3.
Jiný majetek
5.4.
Hmotný majetek vyloučený z odepisování
5.5.
Vstupní cena
5.6.
Technické zhodnocení
5.7.
Daňové odpisy
5.8.
Porovnání časových a standardních odpisů
5.9.
Zvláštní daňové odpisy
5.10.
Časové odpisy
5.11.
Mimořádné odpisy
5.12.
Nehmotný majetek
5.12.1.
Odpisování nehmotného majetku
5.12.2.
Odpisování nehmotného majetku
5.12.3.
Technické zhodnocení nehmotného majetku
5.13.
Kulturní památky a umělecká díla
5.14.
Roční (standardní) daňové odpisy
5.15.
Odpisové skupiny
5.15.1.
Sazby pro rovnoměrné odpisování
5.15.2.
Rovnoměrný odpis v 1. roce odpisování
5.15.3.
Rovnoměrný odpis v dalších letech
5.15.4.
Koeficienty pro zrychlené odpisování
5.15.5.
Zrychlený odpis v 1. roce odpisování
5.15.6.
Zrychlený odpis v dalších letech odpisování
5.15.7.
Urychlení odpisování
5.15.8.
Urychlení odpisování nelze uplatnit
5.15.9.
Míra urychlení odpisování (ze vstupní ceny)
5.15.10.
Odpisové sazby pro rovnoměrné odpisování při urychlení
5.15.11.
Polovina standardního odpisu:
5.15.12.
Technické zhodnocení
5.15.13.
Rovnoměrný odpis ze zvýšené vstupní ceny
5.15.14.
Odpisování ze zvýšené zůstatkové ceny
5.15.15.
„Opakované“ TZ
5.16.
Finanční pronájem
5.16.1.
Nájemné z finančního pronájmu
5.16.2.
Předmět finančního pronájmu
5.16.3.
Předčasné ukončení pronájmu – nájemce
5.16.4.
Postupník a postupitel
5.17.
Zůstatková a pořizovací cena
5.18.
Zůstatková a vstupní cena hmotného majetku

Úryvek

"Pojetí příjmu jako objektu zdanění
• z hlediska evidence
o hrubý - příjem před zdaněním
o čistý – důchod po zdanění
o disponibilní (AGI = hrubý upravený důchod)
 důchod, který mám pro sebe
 očišťuje se o věci konkrétní legislativy – každý stát to má jinak
• z hlediska úplnosti
o peněžitý - peněžní
o naturální
 nepeněžitý
 jiný příjem než peněžní - např. obilí
o dosažený směnou
 např. daňový poradce nesmí za nějakou službu (produkt) poskytnout své služby – za vedení účetnictví obdrží od čalouníka službu (vyčalounění)
 špatně se oceňuje a vyhledává
o implicitní
 neuvidíme ho, ale zvyšuje náš užitek
 např. 1. domácnost má oba rodiče zaměstnané, ale nemají čas, tak si např. na úklid najmou úklidovou firmu, 2. domácnost má stejný peň. příjem, ale 1 z rodičů je doma, uvaří, uklidí.... -> menší náklady mají, mají se lépe
 ve Švýcarsku se započítává – kdo vlastní dům, byt – fiktivní nájem
• z hlediska zachycení
o na účetním principu
 na bázi výnosů a souvisejících nákladů
 ne všichni jsou ochotni a schopni vést účetnictví
 je náročné - jak finančně, tak časově
o na principu cash-flow
 rozdíl mezi příjmy a výdaji – obcházení zákona
o přírůstek majetku
 nedá se moc používat
 vezme se bilance na začátku a na konci roku, to je zdanitelný příjem
 jak to spočítat, jak se k tomu dostat?
o spotřeba + úspory = „zdanění spotřeby“
 plně kvantifikovat úspory a spotřebu – pak to půjde

Důchodová daň
• přímá
o podle jejich vazby na důchod (majetek) popl. – taková daň, kterou ten, který je nese (popl.), hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo – formou daně
• osobní DPFO
in rem (na věc) DPPO
o in rem – bez ohledu na plat. schop. popl. – DPH, spotř. daň, daň silniční, daň z nem.
o osobní – adresné daně zohledňující plat. schop. každého jednotlivého popl. – typická DPFO
• běžná
• ad valorem
o ZD vyjádřen v peň. jednotkách – daně důchodové nebo ze spotřeby"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 16,5 strany. Práce obsahuje schémata a tabulky.
1. - 4. přednáška z VŠE z předmětu Zdanění příjmů

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19174
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse