Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zdanění v ČR - vypracované otázky

Zdanění v ČR - vypracované otázky

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje 62 vypracovaných otázek ke zkoušce ze zdanění v ČR. Je rozdělena na dvě části, na správu daní a daně. Formou stručných hesel uvádí definice daně, funkce a rozdělení daní, včetně daně z pozemků a daně ze staveb. Zmiňuje daň dědickou a darovací, daň z převodu nemovitostí a daň silniční. Zabývá se nejen tím, jak osoba samostatně výdělečně činná platí sociální a zdravotní pojištění, ale také tím, jak se liší sociální pojištění od daně. Informuje o lhůtách pro podání daňového přiznání, přípravných a vymáhacích řízeních, platbách daně, i součinnosti. Dále charakterizuje nejen rozhodnutí, opravné prostředky a příslušenství daně, ale také lhůty pro vyměření daně a sankce. Věnuje se tomu, jak lze uhradit daň, kdo jsou správci daně, i správa daně, veřejná správa a další věci s tím příslušné.

Obsah

1.
Co je to daň? Jaké má vlastnosti?
2.
Jaké funkce má daň?
3.
Podle jakých kritérií a jak daně třídíme?
4.
Pojednejte o daňovém subjektu. Jaké typy znáte?
5.
Co je to předmět daně a základ daně? Jak se základ daně odvodí?
6.
Co kromě základu daně ovlivňuje progresivitu daně a jak?
7.
Pojednejte o konstrukčních prvcích daně z hlediska vlivu na míru zdanění a průměrnou sazbu
8.
Pojednejte o mezinárodním srovnání daně a mezinárodní daňové politice
9.
Vysvětlete vztah mezi efektivností a spravedlností daňového systému
10.
Pojednejte o daňovém systému ČR a jeho vývoji
11.
Pojednejte o dani z příjmů FO
12.
Pojednejte o dani z příjmů PO
13.
Pojednejte o dani z přidané hodnoty
14.
Pojednejte o koncepci sociálního pojistného v ČR
15.
Proč sociální pojistné považujeme za daň a jak se od daně liší?
16.
Pojednejte o účasti na sociálním pojistném v ČR
17.
Pojednejte o sociálním pojistném zaměstnanců
18.
Pojednejte o sociálním pojistném OSVČ
19.
Pojednejte o uplatnění min. a max. vyměřovacích základů v sociálním pojistném
20.
Jak OSVČ platí sociální pojistné?
21.
Jak se v sociálním pojistném projeví, když je osoba některého ze subsystémů účastna několikrát?
22.
Pojednejte o souběhu zaměstnání a OSVČ u sociálního pojistného
23.
Pojednejte o pojistném sociálního pojištění u osob pobírajících důchod a u nezaopatřených dětí
24.
Pojednejte o dani z pozemků
25.
Pojednejte o dani ze staveb
26.
Pojednejte o základu daně a konstrukci sazby daně z nemovitostí
27.
Jak se zdaňují stavby pro bydlení?
28.
Pojednejte o dani dědické a jejím významu
29.
Pojednejte o dani darovací a jejím významu
30.
Pojednejte o dani z převodu nemovitosti a jejím významu
31.
Pojednejte o předmětu daně, základu daně a sazbách daně silniční
32.
Pojednejte o výběru daně silniční
33.
Pojednejte o významu, poslání a základních atributech správy daní
34.
Pojednejte o správcích daně a jejich postavení v daňovém řízení
35.
Pojednejte o věcné působnosti a místní příslušnosti správců daně
36.
Pojednejte o daňových subjektech a jejich zástupcích a o jejich postavení v daňovém řízení
37.
Pojednejte o třetích osobách v daňovém řízení a o jejich součinnosti
38.
Pojednejte o základních zásadách daňového řízení
39.
Pojednejte o mlčenlivosti v daňovém řízení a o součinnosti třetích osob v něm
40.
Pojednejte o podání daňového subjektu nebo třetí osoby v daňovém řízení
41.
Pojednejte o dokazování v daňovém řízení. Jak si správce daně opatřuje důkazní prostředky?
42.
Pojednejte o rozhodnutí v daňovém řízení, o druzích rozhodnutí a jeho náležitostech
43.
Pojednejte o doručování a lhůtách v daňovém řízení
44.
Pojednejte o možnostech nastavení lhůty v daňovém řízení
45.
Pojednejte o obsahu a významu přípravného řízení
46.
Pojednejte o daňových přiznáních a vyúčtováních daně. Jaké druhy znáte a jak se používají?
47.
Pojednejte o způsobech vyměření daně
48.
Pojednejte o lhůtě pro vyměření daně a jejím významu pro běh daňového řízení
49.
Pojednejte o doměření daně
50.
Pojednejte o daňové kontrole a jejím průběhu
51.
Vymezte základní pojmy používané při placení daní
52.
Jakými způsoby lze hradit daň? Pojednejte o lhůtách pro zaplacení daně
53.
Co to je příslušenství daně? Co zahrnuje a jak se při jeho uložení postupuje
54.
Pojednejte o sankcích za porušení nepeněžité povinnosti v daňovém řízení
55.
Pojednejte o sankcích souvisejících s daňovým dluhem a mechanismech jejich uložení a výběru
56.
Pojednejte o evidenci daní
57.
Co to je přeplatek na dani a jak se s ním zachází?
58.
Pojednejte o lhůtě pro vymáhání daně. Srovnejte ji se lhůtou pro vyměření daně
59.
Pojednejte o vymáhacím řízení a jeho významu
60.
Pojednejte o opravných prostředcích v daňovém řízení
61.
Pojednejte o uplatnění řádných opravných prostředků v daňovém řízení
62.
Pojednejte o odvolání v daňovém řízení

Úryvek

"9. Vysvětlete vztah mezi efektivností a spravedlností daň. systému
• Daňový systém
o je souhrn všech daní, které se vybírají
o každá daň má své kladné i záporné stránky
o rozumné vytvořit soustavu více daní
o Požadavky kladené na dobrý daňový systém
- spravedlnost
- efektivnost
- právní perfektnost – vždy jednoznačně stanovit a zabránit obcházení zákona
- jednoduchost a srozumitelnost – jednoduché budou ale nespravedlivé
- správné ovlivňování chování ekonomických subjektů
o Požadavky se do určité míry vylučují, dochází ke kolizi. Chceme-li vytvořit co nejspravedlivější systém, asi se nevyhneme tomu, aby byl zároveň složitý. Efektivnosti by zas nejvíce vyhovovala co nejjednodušší konstrukce daní, která by měla také nejnižší náklady na výběr daní

• Daňová spravedlnost
o sociologický pojem, protože ekonom nedokáže říct, co je spravedlivé
o ekonom změří podmínky a spravedlnost musí být definována
o díl, kterým každý přispívá prostřednictvím daní, by měl odpovídat možnostem a prospěchu, který pociťujeme ze spotřeby služeb poskytovaným státem
o spravedlnost je na základě principu prospěchu (vyloučení toho, že daň je neúčelová; veřejné výdaje) a na základě principu platební schopnosti – každý má platit právě tolik, kolik odpovídá jeho možnostem, která může být horizontální (když mají oba stejně, stejně platí) nebo vertikální (požaduje, aby ten, kdo má více i více platil – problém o kolik a jak)
• Daňová efektivnost
o uložená daň snižuje užitek toho, kdo ji nese
o minimální nadměrné břemeno – vyhovuje nejlépe více malých daní
o minimální administrativní náklady – jedna velká a jednoduchá daň

10. Pojednejte o daňovém systému ČR a jeho vývoji
• Daňový systém
o souhrn všech daní, které se vybírají
o každá daň má své kladné i záporné stránky
o rozumné vytvořit soustavu více daní
o požadavky kladené na dobrý daňový systém
- spravedlnost, efektivnost, právní perfektnost, jednoduchost a srozumitelnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15888
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse