Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zdravotní politika

Zdravotní politika

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato práce se velmi okrajově, spíše heslovitou formou, zabývá zdravotní politikou ČR. Uvádí její základní charakteristiku, kritéria posuzování zdravotnictví, a zmiňuje se o roli státu v této oblasti. Vyjmenovává cíle Světové zdravotnické organizace. Dále popisuje financování zdravotnictví. Seznamuje s tím, kdy vzniká a zaniká zdravotní pojištění. Kdo má povinnost platit pojistné, jak dělíme zdravotní péči. V závěru uvádí subjekty zdravotní politiky, druhy zdravotní péče, nemocenskou a druhy dávek.

Obsah

1.
Úvod
2.
Základní charakteristika
2.1.
Cíle WHO jsou
2.2.
Kritéria posuzování zdravotnictví
2.3.
Úloha státu
2.4.
Zdravotní politika zahrnuje dva druhy aktivit
2.5.
Zvýšená zdravotní péče je směřována na tyto skupiny občanů
3.
Financování zdravotnictví
3.1.
Zdravotní pojištění vzniká
3.2.
Zdravotní pojištění zaniká
3.3.
Zdravotní soustavy
3.4.
Povinnost platit pojistné
3.5.
Dle zdrojů financování lze poskytovanou zdravotní péči rozdělit
3.6.
Finance na zdravotní péči se tedy berou z těchto základních zdrojů
3.7.
Pokud jsme pojištěni, pojišťovna za nás hradí
4.
Subjekty zdravotní politiky
4.1.
Obecně
4.2.
Druhy zdravotní péče
5.
Nemocenská
5.1.
Druhy dávek
5.2.
Podpora při ošetřování člena rodiny
5.3.
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
5.3.1.
Poskytuje se

Úryvek

"2. Financování zdravotnictví
V roce 1997 vstoupil v platnost zákon o veřejném zdravotním pojištění místo zákona o všeobecném zdravotním pojištění. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit zdravotní stav. Hradí se zdravotní péče poskytnutá na území ČR, ale i částka, která byla vynaložena na neodkladné léčení při pobytu v cizině, a to do výše adekvátní úhradě na území ČR.

Zdravotní pojištění vzniká:
- dnem narození, kdy nemluvně se stává pojištěncem pojišťovny, kde je pojištěná jeho matka
- dnem, kdy se stane občan zaměstnancem nebo získáním trvalého pobytu

Zdravotní pojištění zaniká:
- úmrtím
- změnou trvalého pobytu (odstěhování se mimo ČR)

Zdravotní soustavy:
- Centralizovaná soustava zdravotnictví – vše určuje a řídí stát
- Národní soustava – existuje ve velké Británii. Systém půl na půl – stát rozhoduje jen o něčem
- Soustava s povinným zdravotním pojištěním – existuje např. v Německu a v ČR
- Liberální soustavy – založené na trhu, pojištění je dobrovolní. Existuje v USA.

Povinnost platit pojistné:
- všechny osoby s trvalým pobytem na území ČR, ale i pro osoby, které jsou zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem na území ČR
- v případě přímého pracovního poměru si zaměstnanec platí 1/3 pojistného (13,5 % z vyměřovacího základu, minimální vyměřovací základ je minimální mzda) a zaměstnavatel hradí 2/3 pojistného. OSVČ si však platí pojistné zcela sami.
- stát platí pojistné za nezaopatřené děti (do 26 let), důchodce, ženy na mateřské, osoby pobírající rodičovský příspěvek, nezaměstnaná lidé vedeni na Úřadu práce, osoby pobírající sociální dávky a osoby ve vazbě.

Dle zdrojů financování lze poskytovanou zdravotní péči rozdělit na:
- osobní potřebu krytou z fondu všeobecného zdravotního pojištění - standardní zdravotní péče hrazená příslušnou pojišťovnou na základě povinného pojištění,
- veřejnou spotřebu hrazenou ze státního rozpočtu a rozpočtu obcí - zdravotnická zařízení vykonávající státní zájem (hygienické služby, Státní ústav pro kontrolu léčiv apod.),
- osobní potřebu nezdůvodněnou zdravotním stavem, většinou jako nadstandardní - hrazena pacientem z vlastních zdrojů,
- nstitucionální spotřebu, jež zahrnuje služby objednané právnickými osobami - hrazeno institucí, která si toto vyžádala (preventivní lázeňská péče, preventivní rehabilitace apod.)."

Poznámka

Práce je povrchní.
Práce pro předmět Sociální politika - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra společenských věd.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14614
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse