Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Zemědělská politika a vývoj zemědělské produkce v České republice po vstupu do Evropské unie

Zemědělská politika a vývoj zemědělské produkce v České republice po vstupu do Evropské unie


Kategorie: Evropská unie, Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se podrobněji věnuje problematice zemědělské politiky České republiky po vstupu do Evropské unie roku 2004. Kromě transformačního procesu českého zemědělství zachycuje text zejména problematiku začlenení českého zemědělství do Společné zemědělské politiky (SZP) EU, obecné principy fungování SZP a její vliv na vývoj zemědělské produkce před a po vstupu do EU. Číselná data jsou přehledně prezentována pomocí tabulek a grafů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Zemědělská politika ČR před vstupem do EU
2.1.
Transformační proces
2.2.
Koncept agrární politiky ČR
3.
Zemědělská politika po vstupu ČR do EU
3.1.
Zaměstnanost v zemědělském sektoru v ČR v letech 1998- 2006
4.
Společná zemědělská politika (SZP)
4.1.
Cílem společné zemědělské politiky
4.2.
SZP funguje na následujících principech
4.3.
Mechanismy regulace trhu
4.4.
Příjmová část rozpočtu SZP
4.5.
Programovací období 2000-2006 („Pro silnější a širší Unii“)
4.6.
Programovací období EU 2007-2013
4.7.
Finanční perspektiva pro ČR
4.8.
Nástroje předvstupní pomoci
4.9.
Záruční fondy
4.10.
Vývoj pozice ČR vůči rozpočtu EU od roku 2004
5.
Dotace pro české zemědělství
5.1.
Obecné oblasti podpory
5.2.
Program rozvoje venkova (PRV)
6.
Zemědělský půdní fond (ZPF)
6.1.
Vývoj a skladba zemědělské půdy v ČR v letech 1990- 2006
7.
Zemědělská produkce v ČR
7.1.
Rostlinná produkce
7.1.1.
Obilniny
7.1.2.
Technické plodiny (olejniny)
7.1.3.
Okopaniny
7.1.4.
Luskoviny
7.1.5.
Zelenina a ovoce
7.1.6.
Vinná réva a chmel
7.2.
Živočišná produkce
7.2.1.
Chov prasat
7.2.2.
Chov drůbeže
7.2.3.
Chov ovcí
7.2.4.
Koně
7.2.5.
Včelařství a rybolov
7.3.
Souhrnný zemědělský účet a HZP
7.4.
Zemědělská produkce vs. státy EU
8.
Hlavní partnerské státy ve vývozu a dovozu v rámci EU
8.1.
Vývoz
8.2.
Dovoz
8.3.
Zahraniční obchod

Úryvek

"Zemědělská politika ČR před vstupem do EU

Zemědělství v České republice bylo centrálně řízeno a patřilo k silně preferovaným odvětvím. Mělo neúměrný rozsah, ale poměrně kvalitní národohospodářská efektivnost. Na konci roku 1989 v podstatě neexistoval v tehdejším Československu soukromý sektor. Dvě třetiny zemědělské půdy obhospodařovala jednotná zemědělská družstva a jedna třetina státní půdy patřila státním statkům. Přechod k tržnímu hospodářství znamenal výrazný tlak na přizpůsobení se zemědělství novým ekonomickým podmínkám a odbytovým možnostem z hlediska jejich rozměru, struktury a výkonnosti. Do konce roku 1990 vzniklo v České republice 3205 podniků, soukromě hospodařících rolníků(fyzických osob). Ti však obhospodařovaly pouze necelé 1 % zemědělské půdy.
V našem zemědělství bylo ještě v roce 1988 zaměstnáno kolem 600 tis.osob( 9,8% z EA). Od roku 1990 se tento počet znatelně snižuje. Dnes tento údaj činí méně než 200 tis.osob( 4%).


Transformační proces
V zemědělství probíhal od roku 1991 transformační proces. Mezi hlavní úkoly zemědělské politiky patřilo vyřešení a obnova vlastnických práv k půdě a k jinému zemědělskému majetku cestou restitucí, privatizace, dále restrukturalizace a nové rozmístění zemědělské výroby. Dlouhodobé cíle pak byly orientovány zejména na plán trvale udržitelného zemědělství v podmínkách postupné liberalizace světového agrárního trhu.
V dosavadním reformním období došlo v zemědělství ČR k podstatným změnám v jeho podnikatelské struktuře. Zvýšil se podílu samostatně hospodařících rolníků a dalších individuálních zemědělských podnikatelů. Současně se změny projevují v pokračujícím poklesu významu družstev, která nyní obhospodařují asi 1/4 zemědělské půdy. V našem zemědělství dnes hospodaří právní subjekty vzniklé z transformace bývalých JZD - většinou jsou to družstva vlastníků, pak soukromí rolníci a státní statky přeměněné na akciové společnosti. Většinu půdy (47%) obhospodařují zemědělská družstva vlastníků."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 15 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: www.geogr.muni.cz/download/reg-rozvoj/cr-portrety-kraju-cz.pdf; http://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/; http://www.euractiv.cz/index.php?id=evropsky-zemedelsky-garancni-a-p; http://ec.europa.eu/agriculture/capexplained/assistance
/index_cs.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19468
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse