Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je seznámit s problematikou vzniku živnostenského oprávnění. Teoretická část se zabývá obecnými informacemi, věnuje se základním pojmům a definicím. Autor v ní specifikuje jednotlivé druhy živností. Poté vysvětluje, jak zaniká živnostenské oprávnění. V praktické části se zaměřuje na postup ohlášení živnostenského oprávnění. Sděluje, jaké doklady jsou potřebné pro získání živnosti, pro zápis do živnostenského rejstříku a jednotný registrační formulář.

Obsah

1.
Úvod
2.
Živnostenské oprávnění
2.1.
Provozování živnosti
2.2.
Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami
2.3.
Všeobecní podmínky provozování živnosti právnickými osobami
2.4.
Zvláštní podmínky provozování živnosti
2.5.
Překážky v provozování živnosti
3.
Druhy živností
3.1.
Ohlašovací živnosti
3.1.1.
Živnosti řemeslné
3.1.2.
Živnosti vázané
3.1.3.
Živnost volná
3.2.
Živnosti koncesované
4.
Zánik živnostenského oprávnění
5.
Praktická část
5.1.
Postup při ohlášení živnosti
5.2.
Doklady potřebné pro získání živnosti
5.3.
Zápis do živnostenského rejstříku
5.4.
Jednotný registrační formulář
6.
Závěr
7.
Použité zdroje a literatura

Úryvek

"2. Živnostenské oprávnění

Živnostenské oprávnění upravuje zákon č.455/1991, živnostenský zákon. Zákon živnost definuje jako: „Živnost je soustavná činnost, provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Kdo a za jakých podmínek může provozovat živnost, uvedu níže.
2.1. Provozování živnosti

Živnost může provozovat fyzická i právnická osoba pokud splňuje všeobecné podmínky, popřípadě zvláštní podmínky uvedené v zákoně a nemá překážky v provozování živnosti. Podnikatel může provozovat více živností, ale musí mít na ně oprávnění. Živnost mohou provozovat ve stejném rozsahu české i zahraniční osoby. Českými osobami se rozumí fyzické osoby, které mají trvalé bydliště na území České republiky a osoby právnické, které mají sídlo na území České republiky. Zahraničními osobami se v tomto případě rozumí fyzické osoby, které mají bydliště mimo území České republiky a osoby právnické, které mají sídlo mimo území České republiky.
2.2. Všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami

Mezi všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami patří:
a) dosažení věku 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost
d) předložení dokladu o tom, že fyzická osoba nemá nedoplatky vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám, správě sociálního zabezpečení
2.3. Všeobecní podmínky provozování živnosti právnickými osobami

V případě provozování živnosti právnickou osobou musí výše uvedené podmínky splňovat odpovědný zástupce právnické osoby.
2.4. Zvláštní podmínky provozování živnosti

Mezi zvláštní podmínky provozování živnosti se řadí odborná způsobilost, popřípadě jiná je-li vyžadována, dále může být vyžadována i praxe v oboru. Splnění těchto podmínek se prokazuje doklady o příslušeném vzdělání, případně doklady o vzdělání v příbuzném oboru a dokladem o příslušné praxi podle požadavků živnostenského zákona.
2.5. Překážky v provozování živnosti

Živnost nemůže provozovat fyzická a právnická osoba:
a) na jejíž majetek byl prohlášen konkurz – v případech uznaných zákonem
b) které byl uložen trest zákazu činnosti soudem nebo orgánem státní správy, po dobu, kdy tento zákaz trvá
c) „po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu z důvodu, že majetek dlužníka nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení“
d) „po dobu 3 let, pokud byl vůči ní zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku“
e) při zrušení živnostenského oprávnění"

Poznámka

Práce pro Brno International Business School, předmět Právo v podnikání.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20992
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse