Živočichové


Kategorie: Biologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Gymnázium, Praha 2, Botičská 1, Praha 2

Charakteristika: Práce založená na kombinaci výpisků z knih a zápisků z hodin přehledně a za doprovodu řady obrázků zpracovává téma živočichů. Nejprve se věnuje jejich stavbě těla, tělnímu pokryvu, opoře těla a pohybu a odtud se dostává k příjmu, transportu a výdeji látek. Samostatný oddíl patří také nervové soustavě a smyslovým orgánů a rozmnožování. Nejrozsáhlejší oddíl probírá znaky, stavbu těla a rozmnožování jednotlivých skupin systému živočichů od vločkovců po savce.

přehledné zpracování doplněné o spoustu obrázků

Obsah

1.
Stavba těla živočichů
1.1.
Hierarchické uspořádání těla
1.2.
Tkáně
1.2.1.
Epitelová tkáň
1.2.2.
Pojivová tkáň
1.2.2.1.
Pojiva výplňová a oporná
1.2.2.1.1.
Vazivo
1.2.2.1.2.
Chrupavka
1.2.2.1.3.
Kost
1.2.2.1.4.
Zubní tkáň
1.2.2.2.
Pojiva trofická
1.2.2.2.1.
Krev
1.2.2.2.2.
Míza
1.2.2.2.3.
Krvomíza, tkáňový mok
1.2.2.3.
Svalová tkáň
1.2.2.4.
Nervová tkáň
2.
Tělní pokryv, opora těla, pohyb
2.1.
Tělní pokryv
2.1.1.
Tělní pokryv bezobratlých
2.1.2.
Tělní pokryv obratlovců
2.2.
Opora těla
2.2.1.
Opora těla bezobratlých
2.2.2.
Opora těla obratlovců
2.3.
Pohyb
2.3.1.
Pohyb bezobratlých
2.3.2.
Pohyb obratlovců
3.
Příjem, transport a výdej látek v těle
3.1.
Trávicí soustava
3.1.1.
Trávicí soustava bezobratlých
3.1.2.
Trávicí soustava obratlovců
3.2.
Dýchací soustava
3.2.1.
Dýchací soustava bezobratlých
3.2.2.
Dýchací soustava obratlovců
3.3.
Oběhová soustava
3.3.1.
Oběhová soustava bezobratlých
3.3.2.
Oběhová soustava obratlovců
3.4.
Vylučovací soustava
3.4.1.
Vylučovací soustava bezobratlých
3.4.2.
Vylučovací soustava obratlovců
4.
Nervová soustava, smyslové orgány
4.1.
Nervová soustava
4.1.1.
Nervová soustava bezobratlých
4.1.2.
Nervová soustava obratlovců
4.2.
Smyslové orgány
4.2.1.
Mechanoreceptory
4.2.2.
Termoreceptory
4.2.3.
Chemoreceptory
4.2.4.
Fotoreceptory
5.
Rozmnožování a ontogeneze živočichů
5.1.
Nepohlavní rozmnožování
5.2.
Pohlavní rozmnožování
5.2.1.
Vznik a vývoj pohlavních buněk
5.2.2.
Oplození
5.2.3.
Průběh zárodečného vývoje
5.2.3.1.
Rýhování vajíčka
5.2.3.2.
Gastrulace
5.2.3.3.
Organogeneze
5.2.4.
Vývoj přímý a nepřímý
5.2.5.
Rozmnožovací soustava bezobratlých
5.2.6.
Rozmnožovací soustava obratlovců
6.
Systém živočichů
6.1.
Vločkovci
6.2.
Houby
6.2.1.
Charakteristika
6.2.2.
Stavba těla
6.2.3.
Rozmnožování
6.3.
Žahavci
6.3.1.
Charakteristika
6.3.2.
Stavba těla
6.3.3.
Rozmnožování
6.4.
Žebernatky
6.5.
Ploštěnci
6.5.1.
Charakteristika
6.5.2.
Stavba těla
6.5.3.
Rozmnožování
6.5.4.
Ploštěnky
6.5.5.
Motolice
6.5.6.
Tasemnice
6.6.
Hlísti
6.6.1.
Charakteristika
6.6.2.
Stavba těla
6.6.3.
Rozmnožování
6.7.
Měkkýši
6.7.1.
Charakteristika
6.7.2.
Stavba těla
6.7.3.
Rozmnožování
6.7.4.
Plži
6.7.5.
Mlži
6.7.6.
Hlavonožci
6.8.
Kroužkovci
6.8.1.
Charakteristika
6.8.2.
Stavba těla
6.8.3.
Rozmnožování
6.8.4.
Mnohoštětinatci
6.8.5.
Opaskovci
6.9.
Členovci
6.9.1.
Charakteristika
6.9.2.
Stavba těla
6.9.3.
Rozmnožování
6.9.4.
Trojlaločnatci
6.9.5.
Klepítkatci
6.9.5.1.
Hrotnatci
6.9.5.2.
Pavoukovci
6.9.6.
Korýši
6.9.6.1.
Žábronožky
6.9.6.2.
Lupenonožci
6.9.6.3.
Klanonožci
6.9.6.4.
Kapřivci
6.9.6.5.
Rakovci
6.9.7.
Vzdušnicovci
6.9.7.1.
Mnohonožky
6.9.7.2.
Stonožky
6.9.7.3.
Chvostoskoci
6.9.7.4.
Hmyz
6.10.
Ostnokožci
6.10.1.
Charakteristika
6.10.2.
Stavba těla
6.10.3.
Rozmnožování
6.10.4.
Lilijice
6.10.5.
Hadice
6.10.6.
Hvězdice
6.10.7.
Ježovky
6.10.8.
Sumýši
6.11.
Strunatci
6.11.1.
Charakteristika
6.11.2.
Stavba těla
6.11.3.
Rozmnožování
6.11.4.
Pláštěnci
6.11.4.1.
Charakteristika
6.11.4.2.
Stavba těla
6.11.4.3.
Rozmnožování
6.11.5.
Kopinatci
6.11.5.1.
Charakteristika
6.11.5.2.
Stavba těla
6.11.5.3.
Rozmnožování
6.11.6.
Obratlovci
6.11.6.1.
Charakteristika
6.11.6.2.
Stavba těla
6.11.6.3.
Rozmnožování
6.11.6.4.
Bezčelistnatí
6.11.6.4.1.
Mihule
6.11.6.5.
Čelistnatí
6.11.6.5.1.
Paryby
6.11.6.5.2.
Ryby
6.11.6.5.2.1.
Kostra a tělo
6.11.6.5.2.2.
Dýchací soustava
6.11.6.5.2.3.
Trávicí soustava
6.11.6.5.2.4.
Nervová soustava
6.11.6.5.2.5.
Smysly
6.11.6.5.2.6.
Rozmnožování
6.11.6.5.3.
Obojživelníci
6.11.6.5.3.1.
Kostra a tělo
6.11.6.5.3.2.
Dýchací soustava
6.11.6.5.3.3.
Cévní soustava
6.11.6.5.3.4.
Trávicí soustava
6.11.6.5.3.5.
Nervová soustava
6.11.6.5.3.6.
Smysly
6.11.6.5.3.7.
Rozmnožování
6.11.6.5.4.
Plazi
6.11.6.5.4.1.
Kostra a tělo
6.11.6.5.4.2.
Dýchací soustava
6.11.6.5.4.3.
Cévní soustava
6.11.6.5.4.4.
Vylučovací soustava
6.11.6.5.4.5.
Nervová soustava
6.11.6.5.4.6.
Smysly
6.11.6.5.4.7.
Rozmnožování
6.11.6.5.4.8.
Haterie
6.11.6.5.4.9.
Želvy
6.11.6.5.4.10.
Krokodýlové
6.11.6.5.4.11.
Šupinatí
6.11.6.5.4.11.1.
Ještěři
6.11.6.5.4.11.2.
Hadi
6.11.6.5.5.
Ptáci
6.11.6.5.5.1.
Kostra a tělo
6.11.6.5.5.2.
Dýchací soustava
6.11.6.5.5.3.
Cévní soustava
6.11.6.5.5.4.
Trávicí soustava
6.11.6.5.5.5.
Vylučovací soustava
6.11.6.5.5.6.
Nervová soustava
6.11.6.5.5.7.
Smysly
6.11.6.5.5.8.
Rozmnožování
6.11.6.5.6.
Savci
6.11.6.5.6.1.
Kostra a tělo
6.11.6.5.6.2.
Dýchací soustava
6.11.6.5.6.3.
Cévní soustava
6.11.6.5.6.4.
Trávicí soustava
6.11.6.5.6.5.
Vylučovací soustava
6.11.6.5.6.6.
Nervová soustava
6.11.6.5.6.7.
Smysly
6.11.6.5.6.8.
Rozmnožování

Úryvek

"1. Stavba těla živočichů

1.1. HIERARCHICKÉ USPOŘÁDÁNÍ TĚLA
• Buňka - základní stavební a funkční jednotka živých organismů
- obsahuje soubor genetických informací
- má schopnost dalšího rozmnožování
- buňky jsou v těle volné (krvinky), nebo vázané v tkáních

• Tkáň - soubor buněk stejného původu a tvaru s jedinou hlavní funkcí
- rozlišujeme tkáň epitelovou, pojivovou, svalovou a nervovou

• Orgán - prostorově ohraničený útvar tvořený různými druhy tkání
- tvoří stavební a funkční jednotku

• Orgánová soustava - skupina orgánů s jednou hlavní funkcí

• Organismus - jednotný celek všech orgánových soustav

1.2. TKÁNĚ
• tvořeny
• buňkami stejného typu (např. epitely, svalové tkáně) nebo různých typů (např. buňky hlavní a pomocné u nervové tkáně)

• tkáňovým mokem - zajišťuje látkovou výměnu mezi tělními tekutinami a tkáněmi

• mezibuněčnou hmotou - vzniká činností buněk, může být
• fibrilární - pevná, s vláknitou strukturou, tvořena především kolagenními a elastickými vlákny
• amorfní - tekutá až pevná, tvořena převážně glukózaminoglykany

Epitelová tkáň (epitely)
• epitely kryjí povrch těl organismů a vystýlají dutiny
• několik vrstev buněk těsně vedle sebe
• mezibuněčné hmoty je velmi malé množství

Podle tvaru buněk rozlišujeme epitel:

dlaždicový (plochý) krychlový (kubický) cylindrický (válcový)

buňky jsou ploché, výrazně širší než vyšší šířka a výška buňky jsou téměř shodné buňky jsou vyšší než širší

Podle počtu vrstev rozlišujeme epitel:

jednovrstevný víceřadý vrstevnatý přechodný

tvořený jednou vrstvou buněk
buňky jsou nestejně vysoké, ale všechny nasedají na bazální membránu tvořený několika vrstvami buněk
přizpůsobený roztahování a stahování orgánů
(povrchové buňky jsou největší a kryjí více buněk ležících pod nimi)

Podle funkce rozlišujeme epitel:
• krycí - chrání povrch těla (pokožka) a vystýlá dutiny (sliznice)

• resorpční - zajišťuje vstřebávání živin, na povrchu mohou být klky, které zvětšují povrch

• řasinkový - umožňuje pohyb nebo příjem potravy
(pohybem řasinek jsou cizorodé částice posouvány ven)

• smyslový - umožňuje přijímat podněty, obsahuje také smyslové buňky

• žlázový - je uzpůsoben k sekreci (k vyměšování), obsahuje žlázové buňky

• pigmentový - obsahuje pigment, je uzpůsoben k absorpci světla

Pojivová tkáň (pojiva)
• často spojuje nebo izoluje orgány
• vyplňuje prostory mezi orgány
• poskytuje oporu měkkým částem těla
• slouží k ukládání rezervních látek nebo plní funkci ochrannou
• buňky pojivové tkáně netvoří souvislé komplexy, jsou od sebe odděleny mezibuněčnou hmotou, která vzniká činností těchto buněk
• rozlišujeme pojiva výplňová a oporná a pojiva trofická

Pojiva výplňová a oporná

vazivo
• složeno z vazivových buněk a mezibuněčné hmoty

řídké tukové tuhé
převládá rosolovitá základní hmota obsahuje tukové buňky,
mechanicky a tepelně izoluje, je energetickou rezervou převládá vláknitá složka s menším množstvím buněk a základní hmoty

obaly orgánů, slizniční a podslizniční vazivo, podkožní vazivo hlavně šlachy, vazy a kloubní pouzdra

chrupavka
• obsahuje větší množství mezibuněčné hmoty
• buňky tvořící chrupavku nazýváme chondrocyty

hyalinní elastická vazivová
průsvitná,
převažuje mezibuněčná hmota s jemnými kolagenními vlákny nažloutlá,
pružná (obsahuje kolagenní i elastická vlákna) průsvitná,
odolná vůči tahu a tlaku (obsahuje silná kolagenní vlákna)

kost
• pevné pojivo
• tvoří kostru obratlovců
• skládá se z mezibuněčné hmoty a kostních buněk (osteofyty, osteoblasty, osteoklasty)

kompaktní (hutná) houbovitá (spongiózní)
 pevná a tvrdá
 tvoří souvislou tkáň
 vyskytuje se ve středních částech dlouhých kostí a na povrchu plochých kostí  tvořena sítí kostních trámečků
 nachází se v hlavicích dlouhých kostí, středních částech plochých kostí a tvoří krátké kosti

zubní tkáň
• obsahuje zubní buňky, zubní hmotu - zubovinu (dentin)
• zubovina je tvořena kolagenem a anorganickou složkou (např. Ca3(PO4)2)
• kořen zubu kryt cementem
• korunku pokrývá sklovina epitelového původu (email)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce je množství obrázků a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 50 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26716
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse