Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Život rytířů templářského řádu

Život rytířů templářského řádu

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje život templářských rytířů. V úvodu se autor věnuje počátkům řádu, jeho řeholi a hierarchii. Další část se zabývá životem a aktivitami templářů. Dále práce pojednává o hlavních nepřátelích řádu a o jeho konci. Na závěr se práce zaobírá mýty a legendami, které kolem templářů panují. Příloha obsahuje mapu Svaté země, seznam papežů a seznam velmistrů řádu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Počátky řádu
3.
Řehole dle Bernarda z Clairvaux
4.
Základní hierarchie řádu
5.
Nejvyšší posty templářského řádu
5.1
Velmistr
5.2
Další významní hodnostáři řádu
6.
Přijetí do řádu
7.
Život v řádu
8.
Kárný systém řádu
9.
Aktivity templářů
10.
Další vývoj historie řádu
11.
Hlavní nepřátelé a strůjci spiknutí
11.1
Filip IV. Sličný
11.2
Vilém de Nogaret
11.3
Klement V.
12.
Konec řádu
13.
Osudy bývalých členů řádu
14.
Můj názor o konci řádu
15.
Mýty a legendy
16.
Závěr - meditace nad řádem
17.
Přílohy
17.1
Mapa Svaté země
17.2
Seznam papežů
17.3
Seznam velmistrů řádu

Úryvek

„Přijetí do řádu
Bratři - rytíři se mohli stát jen muži, pocházející z rytířského stavu, všichni, kdo vstoupili do řádu na věčný slib, museli odevzdat řádu veškerý svůj majetek (pokud vstoupili jako přidružení bratři a měli manželku, museli své manželce nechat dostatek peněz na obživu; do řádu nesměli vstoupit zadlužení lidé, neboť byla obava, že věřitelé by vymáhali své peníze od řádu).
Horní věková hranice pro vstup do řádu nebyla daná, mnozí mužové vstoupili do řádu na stará kolena, či když leželi na smrtelné posteli, ale i ti mohli být přijati a na poslední chvíli tak spasit svou duši.
Na rozdíl od jiných řádů templáři nestáli o přijímání dětí do svých řad, neboť chtěli již fyzicky vyspělé jedince. Pokud rodiče zaslíbili své dítě už v dětství řádu, obvykle se čekalo, než jinoch bude dospělý a teprve pak zopakoval jinoch vlastními ústy přísahu a mohl vstoupit do řádu. Ale v odlehlých domech řádu se někdy vychovávali děti s tím, že jsou to budoucí členové řádu, ale bylo to spíše ojedinělé.
Důležitou částí vstupu do řádu byl přijímací rituál: Nejvyšší přítomný hodnostář shromáždil bratry v domě kapituly a zeptal se jich, zda jsou jim známé některé důvody, proč by uchazeč neměl být přijat. Když nebyly, byl žadatel odveden do zvláštní místnosti, kde mu dva nebo tři zkušení bratři vysvětlili strádání, jež bude muset podstupovat, vstoupí-li do řádu: „A prohlási-li, že bude všechno dobrovolně snášet pro Hospodina a že chce být neustále, po všechny dny svého života, služebníkem a otrokem domu, měli se jej zeptat, zda má ženu za manželku nebo snoubenku nebo zda někdy složil přísahy či slib věrnosti jinému řádu nebo zda má dluh nějakému světskému člověku, který nemůže splatit, a zda je zdráv na těle a nemá žádnou skrytou chorobu nebo zda je vazalem nějakého člověka.“
Bylo velmi důležité, aby žadatel vypovídal pravdu, neboť pokud lhal, mohl být vyloučen z řádu.
Poté žadatel odešel zpátky do kapitulní místnosti a poklekl před receptora a požádal o přijetí.
Pak promluvil preceptor v tom smyslu, že žadatel vidí pouze vnějšek řádu, dobré jídlo a pití a s toho vyplývající pohodlí. Ale neuvědomuje si, že již nebude vlastním pánem, ale služebníkem jiných, které bude muset poslouchat a podrobit svou vůli řádu.
Pokud šlo o seržanta, mohl dostat příkaz, aby zastával jeden z nejpodřadnějších úkolů např. u pece, ve mlýně, v kuchyni, u velbloudů, u vepřů…
Poté uchazeč znovu odešel z místnosti a receptor se potřetí zeptal, zda nejsou důvody, proč by neměl být přijat. Uchazeč se vrátil a byla mu znova poležena tatáž řada otázek, ale tentokrát již přísahal na evangelia, že mluví pravdu. Pak přísahal poslušnost, zdrženlivost, chudobu a slib dobýt a bránit Jeruzalém. Pak mu byl dán plášť kolem ramen a zavázán. Bratr kaplan měl odříkat předepsaný žalm Ecc quam bonum a motlitbu k Duchu svatému a každý z bratrů měl odříkat otčenáš. A ten, kdo z něho činí bratra, měl by ho pozvednout a políbit jej na ústa. Je zvykem, že jej políbí i bratr kaplan.
Nově přijatý se poté posadil před receptora, který mu objasnil přestupky, za které by mohl být z řádu vyloučen nebo za které by ztratil hábit."

Poznámka

Práce obsahuje mapu. Čistý text práce dosahuje cca 20 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17777
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse