Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Životní cyklus, vývojové fáze člověka a kvalita života

Životní cyklus, vývojové fáze člověka a kvalita života

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vývoj člověka od narození po stáří a faktory, které jej ovlivňují. Dále charakterizuje činitele, kteří působí na duševní vývoj člověka. Podrobně specifikuje jednotlivé vývojové fáze ontogeneze a v závěru se zabývá kvalitou života, jejími indikátory a modely. Vše je zkoumáno z pohledu psychologického i sociologického.

Obsah

1.
Životní cyklus
1.1.
Předmět
2.
Činitelé duševního vývoje
2.1.
Biologičtí
2.2.
Činitelé vnějšího prostředí
2.3.
Výchova
2.4.
Vlastní aktivita člověka
2.5.
Kritéria pro dělení vývojových období
3.
Vývojové fáze ontogeneze a jejich charakteristika
3.1.
Prenatální období
3.1.1.
Porod
3.2.
Postnatální období
3.2.1.
Dětství
3.2.1.1.
Novorozenecké období
3.2.1.2.
Kojenecké období
3.2.1.3.
Batolivé období
3.2.1.4.
Předškolní věk
3.2.1.5.
Mladší školní věk
3.2.1.6.
Střední školní věk
3.2.2.
Dospělost
3.2.2.1.
Mladá
3.2.2.2.
Střední
3.2.2.3.
Starší (pozdní)
3.2.3.
Stáří
3.2.3.1.
Rané stáří
4.
Maslowova hierarchie potřeb
5.
Ontogeneze
5.1.
Erik Erikson
5.2.
Kvalita života
5.3.
Modely a měření kvality života

Úryvek

"A) ČINITELÉ DUŠEVNÍHO VÝVOJE:
1. Biologičtí činitelé: představují vnitřní předpoklady pro vývoj psychiky, patří sem:
a) Vrozené vlohy – určují rychlost a úroveň rozvoje obecných i speciálních schopností
b) Nervová soustava – její struktura, zejména její typologické zvláštnosti (síla, vyrovnanost, pohyblivost procesů vzruchu a útlumu), stavba a činnost analyzátorů
c) Biologický růst a zrání organismu – nejenom růst, ale i zvětšování tělesných proporcí (výšky, váhy, délky končetin apod.), na růst organismu však závisí i některé psychické funkce, stavy a vlastnosti jedince,
d) Činnost žláz s vnitřní sekrecí – některé z nich (např. pohlavní žlázy) vyvolávají podstatné změny v tělesném i duševním vývoji
e) Biologické potřeby a pudy – jejich uspokojení resp. neuspokojení ovlivňuje psychický vývoj člověka

2. Činitelé vnějšího prostředí:
a) V širším vymezení: souhrn přírodních, ekonomických, materiálních a kulturně společenských činitelů
b) V užším chápání: bezprostřední životní prostředí, v němž člověk žije a vyvíjí se
• pro utváření lidské psychiky má největší význam prostředí sociální (lidé, mezilidské vztahy, výtvory kultury a civilizace, hromadné sdělovací prostředky) apod.
• zvláštní vliv má rodina – dítě tady získává první zkušenosti a zážitky a navazuje první sociální kontakty, velkou úlohu zde hraje vazba a dostatek kontaktů matky s dítětem, také používané výchovné metody v rodině, jednota výchovných vlivů, jednotný postoj rodičů ke všem dětem. Úroveň a správnost rodinné výchovy ovlivňuje budoucí vztah člověka k práci, k lidem, jeho názory, postoje, životní styl.

3. Výchova
• je součástí vnějších činitelů společenského prostředí
• má nejpodstatnější úlohu při utváření psychiky člověka
• výchova = zaměření působností na jedince, jehož cílem je vytváření vědomostí, dovedností, návyků, vlastností osobnosti a životních zkušeností, kterými se jedinec připravuje na začlenění do společnosti
• výchova probíhá různými výchovnými prostředky a je v různé míře organizována (nejvíce je organizována ve výchovně vzdělávacích zařízeních – jesle, školka, různé druhy škol..)
• význam školy = zprostředkovává minulou i současnou zkušenost lidstva a kromě toho člověka odborně připravuje na vykonávání budoucího povolání

4. Vlastní aktivita člověka
• hraje významnou úlohu v psychickém vývoji jedince
• člověk se činností projevuje, v ní se rozvíjí, činností působí na jiného člověka
• pouze v průběhu vlastní činnosti se rozvíjí u jedince poznávací procesy, city, volní vlastnosti a osobnostní vlastnosti (schopnosti, zájmy apod.)
• prostřednictvím činnosti jedinec rozvíjí své vlohy, získává životní zkušenosti, mění a upravuje životní prostředí, přírodní prostředí, aktivně zasahuje do mezilidských vztahů
• projevy lidské aktivity závisí na věku, životních zkušenostech, individuálních zvláštnostech a na zaměření osobnosti
• člověk jako aktivní bytost mění své prostředí, ale od určitého věku je schopen vědomě měnit také svou osobnost (pomocí sebevýchovy, sebevzdělávání)"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje několik tabulek a schéma, rozsah čistého textu je cca 15,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21799
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse