Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Zkušební otázky ke zkoušce z předmětu Veřejná správa

Zkušební otázky ke zkoušce z předmětu Veřejná správa


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto vypracované okruhy ke zkoušce z Veřejné správy seznamují ve 33 otázkách s danou problematikou. Text je barevně členěn. Rozsah vypracování jednotlivých otázek je cca 1 strana v heslech i větách.

Obsah

1.
Obecné pojmové vymezení veřejné správy
2.
Státní správa a její charakteristické rysy
3.
Samospráva a její charakteristické rysy
4.
Konstituování vědeckých přístupů ke správnímu právu a k veřejné správě
5.
Věda správního práva a správní věda
6.
Subjekty veřejné správy jako subjekty správního práva
7.
Charakteristika organizace veřejné správy
8.
Ústřední orgány státní správy
9.
Organizace územní veřejné správy s všeobecnou působností
10.
Územně dekoncentrované (specializované) orgány státní správy
11.
Orgány (subjekty) profesní a zájmové samosprávy
12.
Územní veřejná správa a její reforma
13.
Obce jako základní jednotky územní samosprávy
14.
Kraje jako tzv. vyšší územní samosprávné celky
15.
Podíl občanů na územní samosprávě
16.
Územní samospráva a regionální problematika
17.
Charakteristika činnosti veřejné správy a její realizace
18.
Funkce veřejné správy
19.
Metody působení veřejné správy
20.
Formy činnosti veřejné správy
21.
Správní akty
22.
Individuální správní akty
23.
Vady individuálních správních aktů
24.
Správní řízení (vydávání rozhodnutí)
25.
Opatření obecné povahy
26.
Veřejnoprávní smlouvy
27.
Faktické úkony s přímými právními důsledky, neprávní, resp. organizační formy realizace veřejné správy
28.
Charakteristika právních záruk ve veřejné správě
29.
Kontrola veřejné správy
30.
Právo na informace ve veřejné správě
31.
Zrušení, změna, sistace vadných správních aktů a jiných opatření ve veřejné správě
32.
Uplatňování odpovědnosti za porušení právních povinností
33.
Přímé donucení ke splnění právní povinnosti

Úryvek

„2. Státní správa a její charakteristické rysy

Státní správa je nejrozšířenější a nejsložitější subsystém veřejné správy. Je založena aktem výkonné moci. Je uskutečňovaná prostřednictvím orgánů státní správy (Ústava používá termín „správní úřady“), kterými jsou:
• vláda;
• ministerstva;
• další ústřední správní úřady – např. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže;
• místní (územní) orgány státní správy - orgány státní správy s působností:
- na území bývalých krajů – např. finanční ředitelství,
- na území krajů – např. hasičské záchranné sbory, katastrální úřady,
- na území okresů – např. okresní správy sociálního zabezpečení, úřady práce.
• územně dekoncentrované orgány (specializované) orgány státní správy – zřizují se v případech, kdy vzhledem k jejich úzce specializovaně pojaté působnosti by státní správu nebylo dobře možné vykonávat z centra a jejich působnost se nemusí krýt s územním členěním státu. Jedná se např. o orgány Ministerstva zemědělství nebo životního prostředí.

-Státní správa je veřejnou správou uskutečňovanou státem, kdy v každé společnosti zorganizované ve státě je státní správa nezastupitelnou součástí veřejné správy, v tomto smyslu je státní správa základem neboli jádrem veřejné správy.
-Státní správa představuje jednu z forem činnosti státu, a to formu, jejímž posláním je realizace výkonné moci státu, při tom svou povahou je organizující a mocensko-ochrannou činností státu, která v sobě zahrnuje a spojuje - prvky klasického řízení a - prvky regulace.
Řídící prvky státní správy - proces cílené aktivizace chování – řízení tehdy a tam, kdy smyslem činnosti státní správy jsou nově dosahované stavy. Státní správa si nestanoví dosahované cíle sama, ale ty jsou v základní rovině odvozovány od zákonů jakožto aktů orgánů zákonodárné moci.
Regulační prvky státní správy - proces cílené stabilizace chování – uplatňuje se tehdy a tam, kde státní správa vystupuje jako ochránce a garant určitého zákonného stavu a jako subjekt, zajištující nápravu při jeho nežádoucím narušení.
Charakter státní správy.
Výkonný charakter – plněním svých úkolů státní správa organizovaným způsobem provádí a zabezpečuje výkonnou moc státu. Výkonnou činnost je možno považovat za činnost prováděcí, kde podstatou je provádění zákonů.
Podzákonný charakter – státní správa je determinována a určována zákony, obsah zákonů provádí a jejich obsahem se i řídí.
Nařizovací charakter – vyjadřuje mocenskou převahu orgánů státní správy ve vztahu k těm, vůči nimž je státní správa vykonávána a projevuje se v závaznosti aktů státní správy pro jejich adresáty. Nařizovací činnost je především výrazem vztahu subjektů státní správy vůči jejím objektům
Činnosti orgánů státní správy
Vnitřní činnost - posláním je zajistit žádoucí a reálné fungování vlastního systému orgánů státní správy
Vnější činností - realizace vlastního poslání státní správy Adresáty jsou FO a PO, vůči nimž státní správa směřuje a je vykonávána
SUBJEKT státní správy
- stát, představovaný jednotlivými příslušnými orgány státní správy. Správa jimi vykonávaná je realizována jménem státu a v jeho zájmu. Prostřednictvím státní správy stát realizuje státní politiku, která je výrazem jeho zájmů a vůle, a realizuje ji ve vztahu k objektům, jenž jsou nuceny se tomuto působení podřídit, a to aniž by státu byly organizačně podřízeny.
OBJEKTY
- všechny FO a PO na území daného státu

(Státní správa jako činnost státu povolaná k realizaci jeho výkonné moci je) Státní správa realizuje výkonnou moc státu a je
- činností výkonnou
- která je současně činností
- podzákonnou
- a nařizovací.“

Poznámka

Práce kompilačního charakteru. Obsahuje schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18982
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse