Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Změna závazkových právních vztahů - 15/33

Změna závazkových právních vztahů - 15/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá změnami závazkových právních vztahů. Nejprve uvádí obecný výklad, poté se věnuje změnám v subjektech závazkového právního vztahu. Řeší nejen postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ale také převzetí plnění, poukázku i poukázku na cenné papíry. Závěr je věnován změnám v obsahu závazkových právních vztahů. Po obecném výkladu popisuje změny dohodou a prodlení dlužníka i věřitele. Předchozí část naleznete zde Závazkové právní vztahy - 14/33, následující Tresné činy proti životu a zdraví - 16/33.

Obsah

1.
Obecný výklad
2.
Změna v subjektech závazkového právního vztahu - obecné důvody
2.1.
Postoupení pohledávky (§ 524 – 530)
2.1.1.
Nepostupitelnost pohledávky vyplývá
2.1.2.
Nelze postoupit
2.1.3.
Právní důvod postoupení pohledávky
2.2.
Převzetí dluhu (§ 531 - § 532)
2.2.1.
K převzetí dluhu může dojít
2.3.
Přistoupení k závazku (§ 533 – 534)
2.4.
Převzetí plnění (§ 534)
2.5.
Poukázku (§ 535 – 543)
2.5.1.
K účinnosti poukázky se vyžaduje
2.6.
Poukázku na cenné papíry (§ 540)
3.
Změna v obsahu závazkových právních vztahů
3.1.
Obecný výklad
3.2.
Změna dohodou
3.3.
Prodlení dlužníka (§ 517 A § 519)
3.3.1.
Právní následky prodlení dlužníka
3.4.
Prodlení věřitele
3.4.1.
Právní následky prodlení věřitele, kdy věřitel neztrácí svou pohledávku

Úryvek

"Obecné důvody změny subjektů závazků
I. POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY (§ 524 – 530)
II. PŘEVZETÍ DLUHU (§ 531 - § 532)
III. PŘISTOUPENÍ K ZÁVAZKU (§ 533 – 534)
IV. PŘEVZETÍ PLNĚNÍ (§ 534)
V. POUKÁZKU (§ 535 – 543)
VI. POUKÁZKU NA CENNÉ PAPÍRY (§ 540)

I. POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY
- postoupením pohledávky (cesí) postupuje původní věřitel (postupitel –cedent) svou pohledávku vůči dlužníkovi třetí osobě (novému věřiteli); postoupením pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele
- pro právní vztah mezi těmito stranami je rozhodující kauza postupu
- pokud je postoupení pohledávky za úplatu – liší se postoupení od smlouvy kupní jen předmětem (může být jen pohledávka předmětem poustoupení) x neposkytuje-li se za pohledávku protihodnota může jít o darování nebo jde o převod práva poskytnutý s úmyslem splnit svůj dluh nebo poskytnout úvěr
- postoupit nelze každou pohledávku

Nepostupitelnost pohledávky vyplývá:
• ze zákona (zákaz převodu předkupního práva na jinou osobu § 604)
• z dohody mezi postupitelem a dlužníkem
• ze samotné povahy závazku (plnění je vázáno nezastupitelně na osobu dlužníka)

Nelze postoupit
• podle § 525 nelze postoupit pohledávku, kt. zaniká nejpozději smrtí věřitele (např. právo na bolestné a ztížení společenského uplatnění § 579 odst. 2)
• postoupit nelze ani právo na důchod (§ 844)
• pohledávku jejíž obsah by se změnou věřitele změnil (nesmí se zhoršit právní postavení dlužníka)
• pohledávka, kt. nemůže být postižena výkonem rozhodnutí je podle § 317 n. OSŘ:
o pohledávky z titulu náhrady, kt. poskytuje podle pojistné smlouvy pojišťovna, má-li být náhrady použito k novému vybudování nebo úpravě budovy
o peněžité dávky sociální péče a dávky státní sociální podpory vyplácené jednorázově
• pohledávky podléhající výkonu rozhodnutí jen určitou částí (§ 319 OSŘ) – věřitel může postoupit pohledávku jen do té části, kt. podléhá výkonu rozhodnutí

- nepostupitelností pohledávky chrání zákon věřitele, kt. zabezpečuje výkon jeho práv, tak dlužníka jehož právní postavení se v důsledku postoupení pohledávky nesmí změnit (zhoršit)
- dlužník může i po postoupení uplatnit všechny námitky, kt. mohl uplatnit v době postoupení pohledávky (např. námitku promlčení - § 529 odst. 1)
- dlužník může použít k započtení vůči postupníkovi i své pohledávky způsobilé k započtení, jestliže je oznámil bez zbytečného odkladu postupníkovi. Toto právo má i dlužník v případě, že jeho pohledávky v době oznámení nebo prokázání postoupení nebyly ještě splatné (§ 529 odst. 2)
- pohledávka přechází na postupníka v tom stavu, v jakém náleží postupiteli (např. promlčená, podmíněná)
- s postoupením pohledávky přecházejí všechna práva s ní spojena včetně příslušenství (§ 524 odst. 2)
- v případě, že je splnění postoupené pohledávky zajištěno zástavním právem, ručením či jiným způsobem, zákon ukládá postupiteli povinnost o postoupení pohledávky podat zprávu osobě, kt. zajištění závazku poskytla (§ 528) "

Poznámka

Částečně čerpáno z: pravo.wz.cz/oph/data/muj_obcan_-_cast_2.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14801
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse