Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Změny ve vzdělávání

Změny ve vzdělávání

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o., Praha 3

Charakteristika: Práce stručně seznamuje se změnami ve vzdělávání. Představuje moderní trendy ve školství, přičemž se zaměřuje na vyučovací metody a také si všímá různých stylů výuky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Proměny ve vzdělávání
3.
Moderní trendy
3.1
Vyučovací metody
3.2
Styly výuky
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury a pramenů

Úryvek

"2.1 Vyučovací metody
Vyučovací metody můžeme definovat jako záměrné uspořádání obsahu vyučování, které směřují k dosažení vzdělávacích cílů. Mají usměrňovat učební proces žáka a zaměřují se na zprostředkování učebního obsahu.
S moderními vyučovacími metodami se dnes setkávají i žáci základních a středních škol, používání moderních multimediálních prostředků se stává běžnou praxí. Bohužel ne všude je možno vybavit školní prostory moderní technikou, a tak se stává, že chybějící finanční pro-středky jsou získávány od rodičů, což je konkrétně i můj případ.
Největší rozvoj vyučovacích metod je dnes ve vzdělávání dospělých, které realizují sou-kromé vzdělávací instituce, které jsou schopny doslova „ušít na míru“ vzdělávání ve všech oblastech. Dělení znázorňuje obrázek.

tabulka

Mezi nejmodernější metody řadíme postupy, které jsou založeny na skupinové kreativitě. S těmi se setkáme většinou v profesním vzdělávání dospělých, které je součástí vzdělávání dospělých. I zde platí, že metod je mnoho. Pro pořádek uvedu ty nejznámější: team building, brainstorming, brainwritting, metoda CNB (Collective Notebook), metoda Pro-Kontra, meto-da Černé skříňky, různé morfologické metody – používají se při výuce a výcviku specialistů v designu nebo moderních technologií.

2.2 Styly výuky
Jak již bylo výše zmíněno, jednotlivé styly výuky se také mění, ale např. styl hromadného neboli frontálního vyučování, který se používal od přelomu 16. a 17. století, je tu dodnes. Výhod tohoto stylu je velice málo a nevýhod hodně, již jsem se o něm zmínil. Je velký předpoklad, že tento styl vyučování zde bude ještě řadu let.
Pojďme se podívat na ostatní styly, které jsou na vzestupu a žáky jsou vcelku oblíbeny.
- individualizovaná výchova: tento systém se původně nazýval „deltonský plán“ a autorka si představovala školu jako laboratoř, kde budou děti pracovat a experimentovat. S poskytnutou svobodou získají žáci zodpovědnost, musí se spoléhat na sebe a jejich vý-voj je vzestupný
- projektová výuka: podstatou je zcela jiné uspořádání učební látky, kdy mají žáci s pomocí vyučujícího vyřešit úkol úzce spjatý s praxí. Projekt je sám motivem a vychází z reality, je rozvíjena tvořivost. Nevýhodou je časová náročnost na přípravu, ale děti mají tento styl nejraději.
- diferenciovaná výuka: je pokusem o zlepšení frontální výuky seskupením žáků do skupin podle určitých kritérií, slabšími žáky je to vnímáno bohužel negativně.
- skupinové vyučování: systém rozdělení žáků do skupin, řeší se buď stejné úkoly, nebo úkoly odpovídající úrovni skupiny. Předpokladem je aktivita žáků, kteří nejsou stavěni před hotové poznatky, ale problémy, jejich řešení vyžaduje spolupráci.
- programovaná výuka: řízené vyučování, při kterém jsou rozebírány malé, ale logicky uzavřené úseky.
- problémové vyučování: snaha o překonání tradičního vyučování, založeno na intenzivním, aktivním a samostatném myšlení žáků."

Poznámka

Univerzita J. A. Komenského, obor studia Vzdělávání dospělých, seminární práce do předmětu Moderní vzdělávací technologie.
Práce obsahuje 1 tabulku o rozsahu 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20229
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse