Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným - 23/33

Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným - 23/33

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se v heslech věnuje změnám základního kapitálu s.r.o. a jejich zákonné úpravě. Obě tyto úpravy charakterizuje, věnuje se jejich dělení, provádění a veškerým úpravám, které tyto operace provázejí. A to včetně problematiky zda a jak zapisovat do Obchodního rejstříku. Předchozí část naleznete zde Vklad společníka - 22/33, následující Kontrolní orgány družstva - 24/33.

Obsah

1.
Právní úprava
2.
Zvýšení základního kapitálu (ZK): § 142 ObchZ (Obchodního zákoníku)
2.1
Dělení zvýšení ZK
2.2
Efektivní (§143 odst.1)
2.2.1
Usnesení VH musí určit (§ 143 odst. 3)
2.2.2
Závazek ke zvýšení se přebírá písemným prohlášením
2.2.3
Majetkem společnosti se stávají
2.3
Nominální (§144)
2.3.1
Ke zvýšení se použije
2.3.2
Nelze použít čistý zisk
2.3.3
Nelze použít ke zvýšení
2.3.4
Usnesení VH musí obsahovat
2.4
Zápis zvýšení do OR (Obchodního rejstříku) - § 145 ObZ
3.
Snížení základního kapitálu: § 146 ObchZ
3.1
Dělení snížení
3.2
Obligatorní
3.3
Fakultativní
3.4
Postup při snížení: § 147 ObchZ = ediktální řízení
3.5
Snížení soud zapíše do OR jestliže

Úryvek

„USNESENÍ VH MUSÍ URČIT (§ 143 ODST. 3)
o částku, o kt. se ZK zvyšuje
o lhůtu, ve kt. mají být závazky převzaty (netýká se přednostního práva)
o předmět nepeněžitého vkladu a částku, kt. se započítává na vklad společníka na základě znaleckého posudku

- zvýšit ZK lze pouze těmi nepeněžitými vklady, kt. schválila VH
- nepeněžité vklady musí být splaceny v plné výši před podáním návrhu na zápis zvýšení ZK do OR
- peněžité vklady musí být splaceny alespoň z 30 % nebo musí být uzavřena dohoda o započtení podle § 108/2
- společnost s jedním společníkem musí před podáním návrhu na zápis zvýšení ZK do OR splatit všechny vklady
- § 143 odst. 5 - pokud nebudou převzaty závazky ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu ve lhůtě určené rozhodnutím VH nebo zamítne-li soud návrh na zápis zvýšení ZK do OR je zvýšení považováno za neúčinné (zánik P+P osob, kt. vklady převzaly, povinnost společnosti vrátit již splacené vklady - § 167/2

Závazek ke zvýšení se přebírá písemným prohlášením
o náležitosti dle § 143 odst.3
o identifikace společnosti
o identifikace zájemce
o výši přebíraného peněžitého vkladu
o jednoznačně formulované prohlášení o převzetí vkladu a závazek včas a řádně splatit
o podpis – úředně ověřen

Majetkem společnosti se stávají:
a) movité věci jejich předáním
b) nemovité věci dnem, ke kt. nastávají právní účinky vkladu do KN
c) práva a jiné majetkové hodnoty ke dni účinnosti zápisu do příslušné veřejnoprávní evidence

a) NOMINÁLNÍ (§144) – zvýšení ZK z vlastních zdrojů společnosti
= zvyšuje se z vlastních zdrojů společnosti vykázaných v řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ověřené auditorem bez výhrad a sestavené z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodování VH neuplynulo více než 6 měsíců (§ 144)

KE ZVÝŠENÍ SE POUŽIJE:
o čistý zisk (po provedení přídělu do rezervního fondu) nebo jen jeho část (§ 124)
o jiný zdroj vykázány v účetní závěrce (např. nerozdělený zisk z minulých let a fondy, jejichž užití není účelově vázáno)

NELZE POUŽÍT ČISTÝ ZISK:
o při zvyšování ZK na základě mezitímní účetní závěrky
o vlastní kapitál zjištěný v účetní závěrce (řádné/mimořádné) je nižší než ZK, zvýšený o převzaté vklady a tento zvýšený ZK nebyl ke dni závěrky zapsán do OR, a o tu část rezervního fondu, kt. nesmí být použita k plnění společníkům“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18156
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse