Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zúčtovací vztahy se zaměstnanci

Zúčtovací vztahy se zaměstnanci


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na téma zúčtovací vztahy se zaměstnanci. Rozebírá formy, složky mezd, příplatky ke mzdě, náhrady mezd nebo výpočet čisté mzdy a mzdy k výplatě.

Obsah

1.
Formy a složky mezd
2.
Pohyblivé složky mezd
3.
Příplatky ke mzdě
4.
Náhrady mezd
5.
Výpočet čisté mzdy a mzdy k výplatě
6.
Sociální a zdravotní pojištění

Úryvek

"1) Mzda časová: - Je odměna za odpracovaný čas
- Je stanovena jako měsíční paušál nebo hodinový mzdový tarif
- Tuto mzdu používáme u profesí: - Kde nemůžeme změřit výkon práce
- Kde se střídají různé druhy prací
MČ = Mzdový tarif x odpracovaný čas


2) Úkolová mzda: - Výše závisí na množství vykonané práce
- Užívá se u profesí kde lze snadno změřit výkon práce
- Ke stanovení výkonu se užívají pracovní normy
- Normy potřeby práce: - Normy času
- Normy množství
MÚ = Mzdový tarif x norma x výkon

3) Smíšená mzda: - Je různou kombinací forem mezd
- Nejčastěji se kombinuje mzda časová a úkolová nebo časová a podílová

4) Mzda podílová: - Velikost mzdy je stanovena jako určitý podíl na dosažených výsledcích
- Užívá se v obchodech, kdy prodejci jsou přímo zainteresováni na objemu prodeje

Pohyblivé složky mezd

1) Prémie: - Vyplácí se k úkolové a časové mzdě
- Jsou stanoveny v prémiových řádech
- Jsou stanoveny za splnění předem stanovených úkolů
- Zaměstnanci jsou s nimi předem seznámeni

2) Odměny: - Měli by být vypláceny za mimořádné pracovní zásluhy
- Odměny jsou plně v kompetenci vedoucího pracovníka

3) Příplatky ke mzdě: - Vyplácí se ke mzdě v souladu s platnými právními normami
- Vyplácí se za práci při jiných než běžných pracovních podmínkách

4) Náhrady mezd: - Jsou vypláceny pracovníkům za neodpracovaný čas

5) Podíly na hospodářském výsledku: - Vyplácí se v podnicích, kde vznikl kladný hospodářský výsledekPříplatky ke mzdě

1) Mzda za práci ve svátek: Má nárok na: a) Mzdu za práci + příplatek ve výši 100%
b) Náhradní volno

2) Mzda za práci v sobotu a neděli: Má nárok na: a) Mzdu za práci + příplatek v min. výši 10%
b) Náhradní volno

3) Mzda za práci přesčas: - Maximálně 150 hodin za rok
- Má nárok na: a) Mzdu za práci + příplatek 25%, o víkendu 50%
b) Náhradní volno"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5426971927d1a.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zuctovaci_vztahy_se_zamestnanci.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse