Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zvuková a grafická stránka jazyka - maturitní otázka

Zvuková a grafická stránka jazyka - maturitní otázka

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zpracovaná maturitní otázka z češtiny se stručně zabývá zvukovou a grafickou stránkou jazyka. Charakterizuje fonetiku a fonologii. Popisuje složky mluvení, mluvidla a soustavu hlásek. Rozebírá slabiku, výslovnost, slovní přízvuk, zvukovou podobu věty a grafémiku.

Obsah

1.
Fonetika a fonologie
2.
Složky mluvení
3.
Mluvidla
4.
Soustava hlásek
4.1.
Samohlásky
4.2.
Souhlásky
5.
Slabika
6.
Výslovnost
6.1.
Výslovnostní styly
6.2.
Výslovnost samohlásek, souhlásek a cizích slov
7.
Slovní přízvuk
8.
Zvuková podoba věty
9.
Grafémika

Úryvek

"slovní přízvuk:
- v ČJ na 1. slabice= hlavní přízvuk ( při spojení jednoslabičné předložky a slova je přízvuk na předložce – na zemi, dvouslabičné předložky přízvuk nemají)
- vedlejší přízvuk je slabší, u víceslabičných slov ( prodavačka)
- příklonky= slova bez přízvuku, přidružují se k předcházejícímu přízvučnému slovu ( tvary slovesa být- jsem, bych, zájmena- mi, ti)
- předklonky ( a ať už tě tu nevidím- a je předklonka)

zvuková podoba věty:
- členění řeči pomocí pauz, intonace, přízvuku= frázování
- při řeči se slova spojují do větších zvukových a významových celků= kóla( = větné úseky), jsou ohraničeny pauzami,
- pauzy umožňují nádech, pomáhají k pochopení obsahu textu
- tempo řeči- pomalé- zřetelnější projev
- větný přízvuk – na významovém jádru věty, obvykle je na konci věty ( přízvuk se může přesunout- při důrazu, rozkazu, významu sdělení,..)
- melodie (= intonace)- změna výšky hlasu:
- a) klesavá- oznamovací věty, doplňovací otázky,
- b) stoupavá- zjišťovací otázky
- c) stoupavě- klesavá- zvolací věty

grafémika- zabývá se písemnou stránkou jazyka
- písmo= grafické značky zaznamenávající jazyk
- nejmenší jednotkou písma je grafém= písmeno
- ortografie= pravopis
- 2 typy písma: psací- tiskací, malé- velké
- součástí písma číslice, interpunkční znaménka
- český pravopis- fonologický- zaznamenává hlásky, které mají schopnost rozlišovat slova a tvary slov- fonémy
- v některých případech se pravopis odchyluje od výslovnosti ( y, ě,w, spodoba znělosti neproniká do psané podoby spjef- zpěv, písmeno x- ve výslovnosti ks…)"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13225
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse