Název Goodness Staženo

Marketing cestovní kanceláře - absolventská práce

Práce se zabývá marketingem cestovní kanceláře. Její výsledek směřuje k podtvrzení či vyvrácení hypotézy o úspěchu nové cestovní kanceláře na Kladensk... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Cestovní ruch - teorie

281x

Cestovní kancelář Andy Tours s.r.o., podnikatelský projekt - absolventská práce

Práce je podnikatelským projektem fiktivní cestovní kanceláře Andy Tours s.r.o. Tuto společnost charakterizuje, uvádí její jednotlivé úseky, vybavení ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Cestovní ruch - teorie

210x

Analýza rozvoje CR v ČSR v letech 1918 - 1939 - absolventská práce

Analýza mapuje rozvoj cestovního ruchu na území dnešní ČR v letech¨1918 - 1939. Vliv 1. světové války na CR, vývoj v oblasti dopravy, jednotlivá odvět... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - teorie

71x

Agroturistika - plán forfaitového zájezdu - maturitní práce

Tato práce obsahuje sestavený plán forfaitového zájezdu z oblasti agroturistiky. V úvodu jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti agroturistiky a cest... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie


62x

Příprava a realizace turistického výletu Čeřínek a okolí - závěrečná maturitní práce

Tato práce se zabývá přípravou a realizací turistického výletu spojeného s návštěvou Čeřínku a okolí. Věnuje se geografii, geologii, pedogeografii, i ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie, Cestovní ruch - lokality

12x

Úvod do problematiky cestovního ruchu a návrh zájezdu do Holandska

Maturitní práce z oblasti cestovního ruchu ve své teoretické části seznamuje se základními pojmy a oblastmi cestovního ruchu. Stručně postihuje jeho h... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Cestovní ruch - teorie

10x

Příprava víkendového ubytování a stravování - absolventská práce

Absolventská práce popisující přípravu víkendového ubytování a stravování hostů hotelu nejprve přibližuje pořádanou akci, požadavky objednávajícího a ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Gastronomie, Cestovní ruch - teorie


1x