Cenová politika (1) Cestovní ruch - lokality (3) Cestovní ruch - teorie (7) Ekonomická teorie (2) Ekonomie (3) Evropská unie (1) Logistika (3) Management (2) Marketing (5) Marketingový mix (2) Marketingový výzkum (1) Podnikatelský záměr (6) Podniková ekonomika (3) Propagace (4) Regionální ekonomika (1) Řízení lidských zdrojů (3) Služby (2) Výrobek (2)
Název Goodness Staženo

Vliv nezaměstnanosti na psychiku člověka - závěrečná práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekonomie

666x

Motivace zaměstnanců

Práce detailně popisuje téma motivace zaměstnanců. Je rozdělena na dvě část- část teoretickou a část praktickou. V teoretické části rozebírá teorii mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing


332x

Marketing cestovní kanceláře - absolventská práce

Práce se zabývá marketingem cestovní kanceláře. Její výsledek směřuje k podtvrzení či vyvrácení hypotézy o úspěchu nové cestovní kanceláře na Kladensk... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Cestovní ruch - teorie

282x

Ekonomické aplikace pro logistické informační systémy - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Logistika

277x

Cestovní kancelář Andy Tours s.r.o., podnikatelský projekt - absolventská práce

Práce je podnikatelským projektem fiktivní cestovní kanceláře Andy Tours s.r.o. Tuto společnost charakterizuje, uvádí její jednotlivé úseky, vybavení ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Cestovní ruch - teorie

210x

Analýza image podniku - postupová práce slovensky

Práce se věnuje oblasti marketingu, konkrétně analýze image podniku z psychologického hlediska, která je v textu započata základní charakteristikou im... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing

205x

Pythagoras- seminárka

Práce obsahuje část seminární práce na téma Pythagoras. Jedná se o číslo 10, zajímavosti a citáty. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekonomie, Matematika

138x

Rozvoj regionu Mladá Boleslav - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

107x

Založení cukrárny s dětským koutkem a občerstvením - podnikatelský záměr

První, teoretická, část práce vysvětluje, jak správně a efektivně vytvořit obchodní plán a jak ho realizovat. Praktická část se pak věnuje samotnému p... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

98x

Propagace firmy Pakl družstvo - absolventská práce

Absolventská práce se věnuje propagaci firmy Pakl družstvo. První, teoretická, část se zaměřuje na propagaci jako celek. Definuje marketing a seznamuj... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace

80x
1  2  3  4  5  »