Cenová politika (1) Cestovní ruch - lokality (3) Cestovní ruch - teorie (7) Ekonomická teorie (1) Ekonomie (3) Evropská unie (1) Logistika (3) Management (2) Marketing (5) Marketingový mix (1) Marketingový výzkum (1) Podnikatelský záměr (6) Podniková ekonomika (3) Propagace (4) Regionální ekonomika (1) Řízení lidských zdrojů (3) Služby (2) Výrobek (2)
Název Goodness Staženo

Vliv nezaměstnanosti na psychiku člověka - závěrečná práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ekonomie

664x

Ekonomické aplikace pro logistické informační systémy - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Logistika

277x

Marketing cestovní kanceláře - absolventská práce

Práce se zabývá marketingem cestovní kanceláře. Její výsledek směřuje k podtvrzení či vyvrácení hypotézy o úspěchu nové cestovní kanceláře na Kladensk... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Cestovní ruch - teorie

277x

Cestovní kancelář Andy Tours s.r.o., podnikatelský projekt - absolventská práce

Práce je podnikatelským projektem fiktivní cestovní kanceláře Andy Tours s.r.o. Tuto společnost charakterizuje, uvádí její jednotlivé úseky, vybavení ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Cestovní ruch - teorie

207x

Analýza image podniku - postupová práce slovensky

Práce se věnuje oblasti marketingu, konkrétně analýze image podniku z psychologického hlediska, která je v textu započata základní charakteristikou im... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing

205x

Rozvoj regionu Mladá Boleslav - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Regionální ekonomika

105x

Založení cukrárny s dětským koutkem a občerstvením - podnikatelský záměr

První, teoretická, část práce vysvětluje, jak správně a efektivně vytvořit obchodní plán a jak ho realizovat. Praktická část se pak věnuje samotnému p... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr

89x

Propagace firmy Pakl družstvo - absolventská práce

Absolventská práce se věnuje propagaci firmy Pakl družstvo. První, teoretická, část se zaměřuje na propagaci jako celek. Definuje marketing a seznamuj... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Propagace

80x

Analýza rozvoje CR v ČSR v letech 1918 - 1939 - absolventská práce

Analýza mapuje rozvoj cestovního ruchu na území dnešní ČR v letech¨1918 - 1939. Vliv 1. světové války na CR, vývoj v oblasti dopravy, jednotlivá odvět... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Historie, Cestovní ruch - teorie

70x

Emocionální inteligence a její vliv na úspěšnost managementu

Práce pojednává o důležitosti vnímání emocionálních vlastností lidí a jejich vlivu na úspěšnost jednání. První kapitola seznamuje s tím, co je to vůbe... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

61x
1  2  3  4  5  »