Biologie (12) Ekologie (2) Fyzika (2) Geografie (2) Geologie (1) Chemie (4) Medicína (17) Ošetřovatelství (6)
Název Goodness Staženo

Stravování dětí s celiakií - Středoškolská odborná činnost

Celiakie je autoimunitní onemocnění, které vzniká přítomností lepku ve stravě. Jeho jedinou léčbou je celoživotní přísná bezlepková dieta, a celiak ta... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Medicína, Sociologie


261x

Ošetřovatelský proces u pacientky s chronickým renálním selháním - absolventská práce

... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

153x

Kvalita života po cévní mozkové příhodě

Práce je zaměřena na téma Kvalita života po cévní mozkové příhoděKvalita života po cévní mozkové příhodě. Cílem práce je informovat o problematice CMP... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociální práce, Medicína

150x

Informovanost těhotných žen o potermínovém těhotenství

Absolventská práce v teoretické části vymezuje potermínové těhotenství, uvádí jeho příčiny, rizika a zabývá se jeho dalšími souvislostmi včetně metod ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína


144x

Gastroschíza - maturitní práce

Tato maturitní práce se zabývá onemocněním zvaným gastroschíza, což je vrozená vada,
patřící mezi tzv. poruchy uzávěru břišní stěny. Jako rizik... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

137x

Implementace inovací v odpadovém hospodářství plastů na zpracovací lince

Práce pojednává o nových a inovačních návrzích pro odpadové hospodářství, zlepšení
dosavadních opatření v procesu nakládání se separovanými odp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Ekologie

125x

Informovanost těhotných žen o „potermínovém“ těhotenství (průzkum) - absolventská práce

Práce se skládá z několika částí. V úvodu je nastíněn cíl práce a hypotézy. V teoretické části se autor zaobírá obecnými informacemi o potermínovém tě... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

102x

Systémová a softwarová práce při stanovení těžkých kovů metodou absorpční atomové spektrometrie

Práce se snaží stručným a přehledným způsobem popsat postup práce při stanovení těžkých kovů metodou absorpční atomové spektrometrie (AAS), a to v int... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie

83x

Náhlá pulmonální dušnost a zásahy zdravotnické záchranné služby - absolventská práce

Autor práce čtenáře nejprve obeznamuje s anatomií dýchací soustavy – u každé z části horních a dolních cest dýchacích je detailní popis. Poté následuj... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Medicína

81x

Autismus a jeho psychosociální důsledky na rodinu - absolventská práce

Práce se zabývá problematikou autismu, zejména jeho psychosociálními důsledky na rodinu. Nejdříve nemoc charakterizuje, uvádí její historický přehled ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce, Medicína

48x
1  2  3  4  »