Biologie (3) Ekologie (3) Geografie (7) Chemie (1) Medicína (7) Meteorologie (1) Ošetřovatelství (4) Vodní hospodářství (2)
Název Goodness Staženo

Riadenie vplyvov podniku na životné prostredie - bakalářská práce slovensky

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vlivu podniků na životní prostředí. Cílem práce je identifikovat požadavky legislativních předpisů v oblasti o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Energetika, Ekologie


201x

Vybrané prvky násilí z pohledu ošetřovatelského managera - bakalářská práce

Jedná se o práci, která na základě výzkumu zkoumá míru násilí v Nemocnici Vsetín, p.o., v jaké struktuře, v jakém rozsahu. Dále se autor zamýšlí na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Ošetřovatelství

145x

Povodňové nebezpečí a krizový management - bakalářská práce

Bakalářská práce popisuje povodňovou problematiku na území České republiky. První kapitola Krizový management je pojata obecněji a předkládá definici ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie, Vodní hospodářství


61x

Klientovo subjektivní vnímání katetrizačního vyšetření srdce s ohledem na techniku provedení - bakalářská práce

Cílem této bakalářské práce je srovnat transradiální a transfemorální cévní přístup při katetrizačním vyšetření srdce z hlediska subjektivního vnímání... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Medicína, Ošetřovatelství

49x

Edukace a profesní uplatnění osob se zdravotním znevýhodněním - bakalářská práce

Tato bakalářské práce analyzuje podmínky vzdělávání a pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením se zaměřením na jedince s chronickým onemocně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

39x

Podněstří a Gagauzsko: seperace či koexistence v rámci Moldavska? - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá otázkou možné separace či koexistence Podněstří a Gagauzska – dvou regionů, které jsou součástí dnešní Moldavské republiky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

34x

Globální klimatické změny a jejich sociální aspekty

Tato práce se pokouší zhodnotit stav vědeckého poznání v oblasti globálních klimatických změn. První část se zabývá příčinami těchto klimatických změn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

32x

Politický vývoj Súdánu od zisku nezávislosti - bakalářská práce

Práce pojednává o největším africkém státě – Súdánu. Jejím hlavním cílem je popis politického vývoje této země od zisku nezávislosti a charakteristika... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

24x

Postavení ostrova Man v rámci Spojeného království Velké Británie a Severního Irska - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá postavením ostrova Man, který má statut korunní dependence Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. Úvod se, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Geografie

19x

Biologický terorismus jako forma superterorismu - bakalářská práce

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku biologického terorismu v kontextu jedné z nejvážnějších hrozeb 21. století, superterorismu. Na úvodní čás... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie

13x
1  2  3  »