Nauky o anglickém jazyce (1) Nauky o francouzském jazyce (2)
Název Goodness Staženo

Česká a francouzská terminologie v evropských legislativních textech - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá francouzskou a českou terminologií v evropských legislativních textech zaměřených na oblast „Výchova a vzdělávání“. Pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

8x

Pupils´ Attitudes towards English at the Lower Secondary Level

Bakalářská práce se zabývá postoji žáků k anglickému jazyku na druhém stupni
3. Základní školy a nižším Gymnáziu v Kolíně. První část práce je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Pedagogika

2x

Výuka francouzštiny v českém kulturním prostředí - francouzsky

Tématem bakalářské práce je výuka francouzštiny s ohledem na české kulturní prostředí. První část práce pojednává o metodologiích výuky cizích jazyků.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Pedagogika

1x