Název Goodness Staženo

Pupils´ Attitudes towards English at the Lower Secondary Level

Bakalářská práce se zabývá postoji žáků k anglickému jazyku na druhém stupni
3. Základní školy a nižším Gymnáziu v Kolíně. První část práce je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce, Pedagogika

1x