Název Goodness Staženo

Matematické modely neuronů - bakalářská práce

Stavba a funkce neuronů - tělo neuron, axon, dendrity, klidový potenciál neuronu, akční potenciál,
refrakterní fáze, synapse (elektrické synaps... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

47x

Vývoj UMTS - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývojových etap UMTS - mobilních sítí třetí generace (3G). Popisuje specifikace (tzv. „Releases“) 99, 4, 5, 6 ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie, Technické - ostatní

37x

Obráběcí centra v technologiích obrábění dřeva

Bakalářská práce seznamuje s problematikou a předpoklady CNC obráběcích center na dřevo. Práce je dělená do pěti kapitol. První popisuje možnosti použ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

0x