Architektura/Zahradní architektura (1) CAD systémy (1) Doprava (2) Elektrotechnika (4) Energetika (4) Informační systémy (3) Informatika (7) Internet (1) Konstruktérství (1) Kybernetika (2) Matematika (1) Programování (1) Software (2) Statistika (1) Stavebnictví (2) Strojírenství (3) Technické - ostatní (5) Technické obory - cizojazyčné práce (1) Technologie (3) Tvorba WWW stránek (2)
Název Goodness Staženo

Riadenie vplyvov podniku na životné prostredie - bakalářská práce slovensky

Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu vlivu podniků na životní prostředí. Cílem práce je identifikovat požadavky legislativních předpisů v oblasti o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Energetika, Ekologie


200x

Aplikace tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku - bakalářská práce slovensky

Práce se zabývá aplikací tabulkového procesoru Excel ve finančně-ekonomické analýze podniku. První kapitola teoreticky vymezuje pojem finanční analýza... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Informatika, Software

63x

Využití informačních technologií a e-learningu ve vzdělávání dětí na 1.stupni základních škol - bakalářská práce

Cílem této práce je zjistit, zda lze používat na 1. stupni základních škol informační technologie, především internet, a zda je možné využít i jiné mo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Pedagogika

61x

Metody a techniky počítačové bezpečnosti v policejní činnosti - bakalářská práce

Bakalářská práce se věnuje metodám a technikám počítačové bezpečnosti v policejní činnosti. Sleduje problematiku zajištění bezpečnosti moderní informa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

56x

Matematické modely neuronů - bakalářská práce

Stavba a funkce neuronů - tělo neuron, axon, dendrity, klidový potenciál neuronu, akční potenciál,
refrakterní fáze, synapse (elektrické synaps... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie

47x

Vývoj UMTS - bakalářská práce

Tato bakalářská práce se zabývá popisem vývojových etap UMTS - mobilních sítí třetí generace (3G). Popisuje specifikace (tzv. „Releases“) 99, 4, 5, 6 ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technologie, Technické - ostatní

37x

Kombinatorika v příkladech klasické pravděpodobnosti - bakalářská práce

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První zahrnuje historii, základní pojmy a definice pravděpodobnosti, včetně pravděpodobnosti podmíněné a nez... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika

29x

Aplikační software pro e-learning - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá tvorbou e-learningového testu. V teoretické části se věnuje e-learningu, značkovým jazykům a podpůrným aplikačním programům... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

29x

Digitalizace televizního vysílání ve střední Evropě - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá analýzou stavu a postupu přechodu z analogového signálu na digitální televizní vysílání ve střední Evropě. První část je vě... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Žurnalistika a mediální vědy

25x

Vyhodnocení výkonnostních parametrů rýpadla s vlečným korečkem na lokalitě Grygov - bakalářská práce

Jedná se o zpracovanou bakalářskou práci, která představuje způsoby a možnosti těžby v lokalitě Grygov. Popsány jsou jak geografická, tak i hydrologic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Strojírenství, Technické - ostatní

20x
1  2  3  4  »