Název Goodness Staženo

Zen a současná environmentální etika - diplomová práce

Práce se snaží poskytnout návod čtenáři k nalezení odpovědí na mj. následující otázky: Může se proměnit vztah člověka vychovávaného v západní kultuře ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Ekologie

49x