Andragogika (2) Demografie (2) Filozofie (1) Gastronomie (1) Historie (8) Humanitní cizojazyčné práce (3) Komunikace (1) Literatura (2) Nauky o českém jazyce (2) Pedagogika (19) Pedagogika - speciální (4) Politologie (5) Právo (10) Psychologie (6) Religionistika/Náboženství (4) Sociální práce (6) Sociologie (7) Tělesná výchova - sportovní činnosti (3) Tělesná výchova - teorie (4) Žurnalistika a mediální vědy (2)
Název Goodness Staženo

Domácí násilí - diplomová práce

Práce se věnuje domácímu násilí jako sociálnímu problému, který má zjevný charakter, neboť společnost si jeho existenci uvědomuje. Autorčiným cílem je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie

438x

Trestné činy daňového charakteru, jejich zjišťování a stíhání - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

381x

Spoluzávislost - kodependence

Tato diplomová práce je zaměřena na jedince, jejichž blízká osoba, ke které mají citovou vazbu, je závislá na návykových látkách, v tomto případě na a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce


312x

Projekt diplomové práce - Poruchy chování v předškolním věku – depistáž a intervence v Mateřské škole

Povinná příprava na diplomovou práci - zpracování projektu diplomové práce na téma poruchy chování v předškolním věku. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální


243x

Rekvalifikace v systému CŽV - diplomová práce

Diplomová práce se věnuje problematice celoživotního vzdělávání a rekvalifikace, popsány jsou také vlivy na psychiku člověka v podobných situacích. Pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Andragogika

181x

Otázky tolerance české mládeže vůči cizincům - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá otázkami tolerance české mládeže vůči cizincům, případně uprchlíkům. Autorka dělí práci na dva samostatné úseky - teoretický... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Sociologie

179x

Reforma systému důchodového zabezpečení - diplomová práce

Diplomová práce nejprve popisuje základní principy sociální politiky a sociálního zabezpečení. Poté se zaměřuje na současnou podobu systému důchodovéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Ekonomické - ostatní, Demografie

166x

Seminární práce z metodologie diplomové práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

148x

Drogy a drogové závislosti - diplomová práce slovensky

Práce poukazuje na příčiny drogové závislosti mládeže, faktory, které ovlivňují její vznik a zároveň zdůrazňuje postupy proti této chorobné závislosti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

132x

Postavení státního zástupce v řízení před soudem - diplomová práce

Práce se zabývá postavením státního zástupce v řízení před soudem. Věnuje se historickému vývoji veřejné žaloby, sleduje ji od jejího vzniku po součas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

131x
1  2  3  4  5  6  7  8  »