Název Goodness Staženo

Filosofie kaizen a její aplikace na pracovišti - diplomová práce

Diplomová práce seznamuje s podstatou filosofie kaizen, uplatňující se při zlepšování procesů ve výrobě a řízení, a některé její prvky aplikuje při no... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Inovační management, Management

14x