Název Goodness Staženo

Neuronové sítě v prediktivním řízení - dizertační práce

Disertační práce se věnuje aplikaci technologie neuronových sítí v oblasti prediktivního řízení. Shrnuje dosavadní stav teorie prediktivního řízení a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

66x