Architektura/Zahradní architektura (1) Informační systémy (1) Internet (1) Matematika (1)
Název Goodness Staženo

Postavení personalizace obecně a B2C automatizované personalizace specificky v globální informační společnosti - dizertační práce

Personalizace je jedním z klíčových faktorů na vynořujícím se globální trhu založeném na informacích vedoucích k získání konkurenční výhody. Mnoho poz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

85x

Neuronové sítě v prediktivním řízení - dizertační práce

Disertační práce se věnuje aplikaci technologie neuronových sítí v oblasti prediktivního řízení. Shrnuje dosavadní stav teorie prediktivního řízení a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

67x

Problém konformity Gauss-Krügerova zobrazení v poledníkových pásech

Disertační práce se zabývá problematikou konformity Gauss-Krügerova zobrazení. Pro zavedení nové klasifikace tohoto zobrazení představuje disertační p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Matematika, Geografie

2x

Lidská přístřeší

Práce mapuje vývoj dřevostaveb u nás i v zahraničí. Představuje, jaké široké možnosti v použití různých stavebních a izolačních materiálů nabízejí dře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Architektura/Zahradní architektura, Historie

2x