Název Goodness Staženo

Rozmnožování pavouků

Seminární práce nejprve podrobně popisuje obecný průběh námluv a páření pavouků. Poté se zabývá tímto procesem a jeho specifiky u vybraných druhů od s... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

0x

Intersex

Seminární práce ze semináře z genetiky si klade za úkol objasnit význam slova intersex, nitroděložní vývoj pohlaví, vznik obojetného pohlavního genitá... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Nohy vodních ptáků

Seminární práce na téma nohy vodních ptáků je popis dolních končetin jednotlivých ptačích druhů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Pedosféra

Práce obsahuje referát na půdní obal země ve formě prezentace, která popisuje všechny základní termíny nutné k danému tématu. Popisuje i půdní druhy a... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Vnitřní soustavy a evoluce ptáků

Práce obsahuje referát na téma vnitřní soustavy a evoluce ptáků ve formě prezentace. Vnitřní soustavy jsou doplněny o obrázky o rozsahu cca 2 stran. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Ptáci chovaní doma

Referát na téma ptáci chovaní doma nejprve stručně charakterizuje základní znalosti o třídě ptáci, dále už popisuje zástupce z čeledi papoušků a pěvců... (detail)

Typ školy: ZŠ

Kategorie: Biologie

0x

Mutualismus

Krátký referát pojednává o mutualistických vztazích mezi organismy. Uvádí několik typických či zajímavých příkladů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Bobovité rostliny

Práce ve formě prezentace se zaměřuje na bobovité rostliny. Popisuje nejen luštěniny, ale i planě rostoucí druhy jako jsou akát trnovník nebo jetel lu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Sladkovodní ryby

Práce je zaměřena na sladkovodní ryby. Práce popisuje například Úhoře říčního, Lososa obecného, Lipan podhorní, Kapr obecný. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Biologie

0x

Pokroky v medicíně

Práce je zaměřena na téma Pokroky v medicíně. Jedná se o vlastní názor na kontroverzní témata jako jsou nedonošené děti, neplodnost, eutanázie a klono... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína, Biologie, Základy společenských věd, Zdravotnická škola

0x
[1]  «  10  11  12  13  14  15  16  17  18  »  [18]