Název Goodness Staženo

Esej o eseji

Slohová práce do českého jazyka: esej. Netradiční námět - esej o eseji.
311 slov, práce hodnocena na výbornou.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

179x

Vývoj spisovné češtiny

Práce, jejímž předmětem je vývoj spisovné češtiny, podává velmi stručný přehled jazykovědných termínů, literárních děl a osobností spjatých s historií... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

178x

Recenze - prezentace

Powerpointová prezentace je návodem, jak napsat recenzi. Nejdříve objasňuje obecné pojmy a poté přikládá nejdůležitějších části i tipy, jak dosáhnout ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura


171x

Esej R.U.R.

Práce obsahuje esej díla R.U.R. od Karla Čapka.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

169x

Jan Neruda - Povídky malostranské

Práce se zaměřuje na charakteristiku a rozbor díla Malostranské povídky. Autor si vybral pro detailní popis povídku Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku,... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

165x

Christopher Browning: Obyčejní muži – 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku - esej

Esej se zamýšlí nad knihou Christophera Browninga Obyčejní muži. Snaží se postihnout nejdůležitější momenty z této knihy. Nejdříve ji porovnává s knih... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Dějepis

154x

Slova přejatá: psaní a výslovnost s a z

Práce se věnuje psaní a vyslovování "s" či "z" v jednotlivých skupinách přejatých slov.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


141x

Mám na to být dobrý učitel?

Stručná úvaha obsahující sebereflexi autora ve vztahu k učitelské profesi. Práce také obsahuje shrnutí znaků dobrého učitele.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Čeština

141x

Renesance

Práce se zabývá renesancí. Popisuje renesanci v Itálii, Francii, Portugalsku a ve Španělštině. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

131x

Bible

V této práci můžeme nalézt základní informace o bibli a o jejích částech - starém a novém zákoně.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


126x
«  1  2  3  4  5  6  »