Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Cestovní ruch - lokality
Název Goodness Staženo

Easy Travel – nabídka služeb fiktivní cestovní kanceláře

Tato práce pro předmět Technika provozu je nabídkou turisticky zajímavých míst fiktivní kancelář Easy Travel. Autor čerpá ze svých zkušeností a seznam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

16x

Itinerář zájezdu do věnných měst

Tato seminární práce, jejíž název zní Itinerář s programem třídenního zájezdu do věnných měst, je rozdělena na dvě části. V první části se autor zabýv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

15x

Ekoturistika, ochrana přírody a CHKO Litovelské Pomoraví

Tato seminární práci se nejdříve snaží přiblížit problematiku ochrany přírody. Hlavním cílem práce je představit jedno ze zvláště chráněných území, Ch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Biologie, Geografie, Cestovní ruch - lokality

14x

Hodnocení cestovního ruchu v Lucembursku

Práce hodnotí rozvoji cestovního ruchu v Lucembursku. V úvodu se věnuje základním informacím o tomto státě. Dále se zabývá infrastrukturou, ubytovacím... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

13x

Poznávací zájezd Českosaské Švýcarsko

Práce je návrhem průběhu a náležitostí dvoudenního poznávacího zájezdu do Českosaského Švýcarska pro skupinu 30 osob. Obsahuje nejprve vypracovaný iti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality


13x

Česká sestra v arabském světě aneb multikulturní ošetřovatelství dnes

Práce poutavým způsobem předává zkušenosti české zdravotní sestry z pracovního pobytu v Saúdské Arábii. Je výpovědí člověka přesazeného do zcela novéh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Medicína, Cestovní ruch - lokality

11x

Výletní lodě - anglicky

Práce se zabývá výletními loděmi. Charakterizuje plavbu, věnuje se hlavním světovým plavebním společnostem a zmiňuje novinky léta 2007. Podrobně sledu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality, Ekonomické cizojazyčné práce

11x

Doprava v USA

Práce se zabývá problematikou dopravy v USA. Popisuje, jaké dopravní prostředky Američané upřednostňují a proč. Stručně charakterizuje jednotlivé způs... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality


11x

Postavení a význam cestovního ruchu v národní ekonomice Kuby

Krátká práce seznamuje s postavením a významem cestovního ruchu v národní ekonomice Kuby. Obsahuje ekonomicko-statistická data a jejich slovní zhodnoc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika, Cestovní ruch - lokality

11x

SWOT analýza: Jižní Korea

Práce, jejímž jádrem je SWOT analýza Jižní Korey jako destinace cestovního ruchu, ve své teoretické části vymezuje základní relevantní pojmy, jimiž je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

11x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  »