Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Cestovní ruch - lokality
Název Goodness Staženo

Analýza partnerství v marketingovém řízení obce Deštné v Orlických horách

Případová studie podává přehled partnerských aktivit obce Deštné v Orlických horách. Nejprve obec krátce představuje a shrnuje její služby v oblasti r... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Cestovní ruch - lokality


1x

Ochrana a rozvoj venkovských sídel, obec Slatina

Semestrální práce z předmětu Ochrana a rozvoj venkovských sídel se zabývá ochranou a rozvojem obce Slatina. Po charakteristice obce následuje seznámen... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Stavebnictví, Cestovní ruch - lokality

1x

Putování po Brazílii

Práce, přinášející pestrou směsici geografických a historických informací o Brazílii, nastiňuje nejprve povahu jejích obyvatel a poukazuje na značnou ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x

Charakteristika vybraných středisek rekreačního cestovního ruchu při italských ledovcových jezerech

V práci jsou uvedena vybraná letoviska nacházející se u největších alpských ledovcových jezer v Itálii – Lago di Garda, Lago di Maggiore a Lago di Com... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Cestovní ruch - lokality

0x

Portugalsko v heslech

Práce poskytuje mnohostrannou charakteristiku Portugalska v heslech. Popisuje jeho polohu, administrativní členění, hlavní město, přírodní podmínky či... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Geografie, Cestovní ruch - lokality

0x
«  1  2  3  4  5  6  7  8