Název Goodness Staženo

Demografická charakteristika obce Olomučany

Práce se zaměřuje na demografickou studii obce Olomučany ležící v okrese Blansko. Rozebírá historii, zeměpisnou charakteristiku, ekonomickou charakter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

71x

Demografie ischemické choroby srdeční

Demografický popis ischemické choroby srdeční, včetně grafu. Uveden výskyt u populace a léčba.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

44x

Stárnutí obyvatelstva ČR

Text se zabývá stárnutím obyvatelstva ČR. Nejdříve je uveden článek, který konstatuje a analyzuje, proč Češi stárnou. Poté je doložena reakce autora s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

41x

Okres Liberec - obyvatelstvo

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

37x

Demografická charakteristika okresu Třebíč

Práce představuje okres Třebíč z pohledu jeho polohy nebo počtu obyvatel, který je zachycen v celkovém vývoji a struktury obyvatelstva podle znaků bio... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

37x

Demografická analýza hlavního města Prahy

Tato práce je demografickou analýzou hlavního města Prahy za použití dat z roku 2001. Uvedeny jsou všechny relevantní demografické ukazatele včetně po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

36x

Aspekty migrace ze Subsaharské Afriky na příkladu modelových oblastí Afrického rohu, zemí Guinejského zálivu a Nigérie

Práce předkládá aspekty migrace ze Subsaharské Afriky na příkladu modelových oblastí Afrického rohu (Súdán, Etiopie. Eritrea, Džibuti, Somálsko), zemí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

34x

Sňatečnost a průměrný věk obyvatel v České republice

Sňatečnost, minimální sňatkový věk, rodinný stav, určitý stupeň pokrevnosti, pohlaví novomanželů. Ukazatele A a B - sňatečnost, průměrný věk obyvatel.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Statistika, Demografie

33x

Vývoj územní koncentrace obyvatelstva ČR

Práce pomocí tabulek a informací ze statistického úřadu představuje vývoj územní koncentrace na našem území od druhé poloviny 19. století po poslední ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

33x

Kojenecká úmrtnost na africkém kontinentu

Práce definuje kojeneckou úmrtnost a popisuje celosvětovou situaci. Poté se zaměřuje na situaci v Africe, snaží se určit faktory, které úmrtnost kojen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Demografie

31x
«  1  2  3  4  5  »