Název Goodness Staženo

Základy mikroekonomie

Tato práce se věnuje základům mikroekonomie. V úvodu definuje, čím se mikroekonomie zabývá, poté se zabývá hlavními tématy. Charakterizuje je a popisu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

34x

Friedmanova teorie školství a nastínění řešení pro naše vysoké školy

Práce přibližuje teorii školství monetaristy Miltona Friedmana. V úvodní části si přečteme jeho životopis a seznámíme se s jeho přínosem pro ekonomii.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

31x

Výzkum hospodářské konjunktury - teorie hospodářských cyklů

Jedná se o seminární práci, která se zabývá průzkumem základních fází a typů hospodářských cyklů z pohledu cyklů délky trvání, zaíkladních kategorií a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

29x

Státní zásahy do hospodářství

Práce popisuje vývoj zásahů a intervencí státu do národních ekonomik. Začíná státní regulací hospodářství u prvních staroorientálních států, zabývá se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

29x

Adam Smith a David Ricardo a jejich učení

Tato práce se zabývá učením Adama Smithe a Davida Ricarda. Uvádí stručné životopisy obou autorů, jejich názory, i myšlenky, které vyjadřovaly ve svých... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie


28x

Základní makroekonomické veličiny a jejich měření

Tento text se zabývá základními makroekonomickými veličinami a jejich měřením. Stručně charakterizuje makroekonomii. Vyjmenovává hlavní cíle hospodářs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

27x

Financování veřejného sektoru

Text v heslech seznamuje s financováním veřejného sektoru. Postupně charakterizuje veřejný sektor a rozhodování v něm, veřejnou kontrolu, veřejnou spr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Veřejná ekonomika

26x

Pozitivní a normativní ekonomie

Práce seznamuje s pozitivní a normativní ekonomií. Nejdříve oba tyto pojmy vymezuje, poté popisuje základní otázky normativní ekonomie. Pojednává neje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

25x

Dokumentární akreditiv

Tato práce rozebírá zejména druhy akreditivů. Dělí je podle závazku banky, podle právní závaznosti, způsobu zpracování, podle formy a platebních podmí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie

23x

Fúze a její vlastnosti - slovensky

Práce představuje fúze, dále se věnuje charakteristice jejich motivů, formách nebo způsobům finančního vypořádání při jejím průběhu. Opominuty nejsou ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

23x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]