Název Goodness Staženo

Hirošima, Nagasaki a vývoj atomových bomb

Práce se zaměřuje na téma atomových bomb. Zabývá se americkým projektem Manhattan, jehož cílem bylo sestrojit funkční jaderné zbraně, a stručně seznam... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Historie

16x

Stanovení tíhového zrychlení pro Prahu reverzním kyvadlem

Práce se zabývá tíhovým zrychlením pro Prahu reverzním kyvadlem. Určuje velikost tohoto tíhového zrychlení, stanovuje chybu měření tíhového zrychlení.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

14x

Měření ohniskových vzdáleností čoček I

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

13x

Měření objemu válce a hranolu přímou metodou

Práce se zabývá měřením objemu válce a hranolu přímou metodou. Vypočítává z naměřených hodnot nejen pravděpodobnou chybu jednotlivých rozměrů zkouman... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

13x

Modul pružnosti v tahu pro bronz a ocel

Práce se zabývá modulem pružnosti v tahu. Určuje modul pružnosti v tahu přímou metodou pro dva vzorky různých materiálů (pro bronzový a ocelový drát) ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

12x

Štěpení atomových jader

Práce představuje procesy transmutace prvků neutrony a štěpení jader, včetně jejich principu. Dále je popsána štěpná řetězová reakce za pomoci schémat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

9x

Určení zvětšení vizuálních optických přístrojů

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

6x

Hallův jev

Práce detailně rozebírá tzv. Hallův jev: proces generace Hallova elektrického pole v polovodiči za současného působení vnějšího elektrického i magneti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Fyzika

6x

Stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů

Práce se zabývá tématem stanovení součinitele tepelné vodivosti kovů. Stanovuje hodnoty součinitele tepelné vodivosti mědi a slitiny hliníku. Porovnáv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

5x

Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty

Práce se zabývá stanovením elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty. Měří elektrochemický ekvivalent mědi. Pomocí něj pak vypočítává ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

5x
«  1  2  3  4  5  »