Název Goodness Staženo

Sluneční soustava

Práce se komplexně věnuje Sluneční soustavě. Od popisu jejího vzniku a vývoje postupuje k charakteristice jednotlivých planet. Dozvídáme se, co to byl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

68x

Urychlovače částic

Práce přehledně charakterizuje jednotlivé typy urychlovačů a vyjmenovává jejich největší zástupce. Dále pak vyjmenovává jejich možné využití a v závěr... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

66x

Elektromagnetické záření

Radiové vlny, infračervené záření IR, ultrafialové záření UV, rentgenové záření RTG, záření gama - jejich charakteristika, využití. Vlastnosti elektro... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

63x

Elektrárny

Tato práce se věnuje výrobě elektřiny. Popisuje jednotlivé typy elektráren (větrné, sluneční, geotermální, vodní, jaderné) a na jakém principu fungují... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

56x

Jaderná elektrárna Temelín

Práce pojednává o jaderné elektrárně Temelín. Od zahájení výstavby se dostaneme k popisu samotné elektrárny. Nejdříve je charakterizován primární ok... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

55x

Jaderná energetika

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

49x

Teplotní stupnice a teplota - ročníková práce

Práce pojednává o teplotních stupnicích a teplotě. Popisuje čtyři teplotní stupnice. Všímá si historie a vzniku mezinárodní teplotní stupnice. Následn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

43x

Vývoj hodin

Práce se věnuje historickému vývoji hodin, tedy různým možnostem, jak měřit čas. V práci jsou stručně popsány jednotlivé typy hodin - sluneční a vodní... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

42x

Baterie a Akumulátory

Se zabývá na teoretické rovině stavbou jednoduché baterie a akumulátoru. V praktické části dokumentuje autorův pokus sestavit primitivní baterii, jako... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

37x

Akumulátory

Tato práce se zabývá problematikou akumulátorů. Uvádí jejich dělení, charakterizuje účel. Věnuje se vybraným typům. Popisuje alkalické, i stříbrozinko... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


35x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [14]