Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory > Informační systémy
Název Goodness Staženo

Implementace PLM systému do informačního systému firmy - esej slovensky

Jedná se o práci, která se věnuje aplikaci systému PLM do firmy. Tento systém má zajišťovat vedení databáze o množství uskladněného zboží a materiálu.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

10x

Linux - správa serveru

Práce poskytuje návod ke zprovoznění serveru. Podrobně se věnuje Linuxu, tedy modernímu operačnímu systému, který obsahuje velké množství ovladačů pro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

10x

Informační válka

Tento text se zabývá informační válku. Kromě definice informační války seznamuje s jejím charakterem a důsledky, včetně předpokladů vedení. Uvádí defi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Informační systémy


10x

ERP systémy a ERP jako služba

Práce, která se zabývá velkými podnikovými informačními systémy (ERP systémy), v úvodu přináší jejich charakteristiku a popis celkové koncepce. Násled... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

10x

Operační systém MS Windows pro serverová řešení

Text seznamuje s operačním systémem MS Windows pro serverová řešení. Nejdříve je na základě odborné literatury vypsána historie operačního systému Win... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

9x

Objednávky a smlouvy - dokumentace One Word

Práce velmi podrobně popisuje, jakými způsoby lze zpracovávat v systému One Word objednávky a smlouvy. Postup je líčen krok po kroku a doprovázen scr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

9x

Lidské faktory při implementaci informačních systémů - esej

Práce se zabývá esejistickou formou lidskými faktory při implementaci informačních systémů. Po stručném uvedení do problematiky současného technologic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Informační systémy


7x

Business Process Engineering versus Workflow

Tato studie se zaměřuje na dnes poměrně často užívané termíny Business Process Engineering (BPE) a Workflow Management (WFM). Navzdory převládajícímu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy

7x

Informační systémy a informační technologie

Seminární práce objasňuje, jak zajistit bezpečné zacházení s počítačem. Po charakteristice informačních systémů následují rady, jak minimalizovat vliv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informační systémy


7x

Internetové bankovnictví ČSOB Internetbanking 24

Práce objasňuje v základních bodech principy využití internetového bankovnictví a v konkrétnější poloze rozebírá fungování služby ČSOB Internetbankin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Internet, Informační systémy

6x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [11]