Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Pedagogika - speciální
Název Goodness Staženo

Relaxační techniky jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky

Práce se velmi stručně zabývá relaxačními technikami vhodnými pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Představuje techniku relaxačních cvičení... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

335x

Pedagogická integrace, individuální vzdělávací program

Práce se ve své první části věnuje problematice pedagogické integrace. Přibližuje kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky jeji... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální


320x

Alternativní formy práce s dětmi s SPU, ADHD, ADD, LMD

Práce popisuje alternativní formy práce s dětmi se specifickými poruchami učení, hyperaktivitou nebo poruchou pozornosti. Metoda Biofeedback se použív... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

312x

Downův syndrom

Práce velmi stručně popisuje Downův syndrom, jeho příčiny vzniku a charakteristiku dívky s tímto syndromem.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Medicína

290x

Náročné životní situace ve školním prostředí, jak řešit syndrom vyhoření

Zápočtová práce z předmětu Řízení speciálně pedagogických institucí a bezpečnost práce pedagogických pracovníků popisuje stresové faktory při práci pe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální


280x

Integrace - znamení doby

Práce se zabývá podmínkami integrace žáků s postiženým do běžných škol, popisuje nabízené možnosti, jejich výhody a nevýhody. Srovnání Evropy a České ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

279x

Psychopedie - osoba s mentálním postižením

Tato práce obsahuje popis chlapce s lehkou mentální retardací. V úvodu nejprve uvádí obecné informace o této mentální poruše jako takové. Poté se věnu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

270x

Návykové látky a prevence - úvaha

Práce je úvahou s prvky osobní zkušenosti na téma, jak realizovat prevenci drogové závislosti.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

267x

Arteterapie v profesi sociálního pedagoga - úvaha

Práce se zabývá využitím arteterapie v profesi sociálního pedagoga. Formou úvahy doplněné o informace z odborné literatury autorka shrnuje všechny své... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

266x

Pracovní rehabilitace sluchově postižených

Seminární práce se zabývá pracovní rehabilitací sluchově postižených. Autorka se věnuje školám pro takto handicapované (od mateřských škol až po školy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

264x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]