Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy > Pedagogika - speciální
Název Goodness Staženo

Metoda názornosti v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky

Velmi kusá práce informuje o uplatnění metody Jana Amose Komenského, o metodě názornosti. Zdůrazňuje důležitost a funkcích této metody při vzdělávání ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

110x

Jan Amos Komenský a současná škola

J. A. Komenský - Úvod. Životopis J. A. Komeského. Dílo J. A. Komenského - náboženské a filosofické spisy, pedagogické práce, encyklopedické práce. J. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

106x

Program zacházení s vězněm a jeho pedagogické posouzení

Práce předkládá kazuistiku a návrh na program zacházení s vězněm ke smyšlenému trestnému činu. Po uvedení základních údajů o fiktivní odsouzené charak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální, Sociální práce

104x

Analýza národního programu rozvoje vzdělávání v České republice

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

103x

Ústavnictví: Cesta od vzniku speciálních zařízení přes instituce léčebně - výchovného charakteru k současnému řešení

Práce pojednává o jednotlivých typek postižení - zdravotní, sluchově a tělesně postižení spolu s poruchami řeči, výchovnými problémy a dalšími způsoby... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

101x

Výchova a vzdělávání dětí s autismem

Práce charakterizuje, co je to autismus, jak je diagnostikován a jaké mohou být příčiny této poruchy. Text se hlavně věnuje možnostem léčby a metodám ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

100x

Improvizace jako součást edukace na speciálních základních školách - slovensky

Tématem práce je improvizace jako součást edukace na speciální základní škole. Autor se zaměřuje na pohybové společenské hry, nejprve je obecně charak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

99x

Škola jako výchovná instituce

Práce se věnuje klasifikaci škol jako sociální instituce, dále tedy rozvíjí, jaké funkce by měla škola mít z pohledu výchovy mladé generace, a popisuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

96x

Metoda posloupnosti v edukaci žáků s mentálním postižením - slovensky

Krátká práce seznamuje s pedagogickou metodou posloupnosti, která má vést ke zlepšení koncentraci u žáků s mentálním postižením. Autor představuje kon... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální, Humanitní cizojazyčné práce

95x

Diagnostika skupiny

Jedná se o velmi stručnou práci zaměřenou na problematiku diagnostiky skupiny a konstrukce sociometrické metody, není opominut ani sociometrický ratin... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

94x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [18]