Název Goodness Staženo

Péče o seniory ve zdravotnických a jiných zařízeních

Práce se věnuje péči o seniory ve zdravotnických a jiných zařízeních. Zmiňuje se o změnách osobnosti ve stáří a psychice starších nemocných a popisuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Ošetřovatelství

427x

Mentální bulimie - kazuistika

Jedná se velmi krátkou kazuistiku dívky s mentální bulimií. Nejdříve je uvedena základní anamnéza. Poté následuje popis rodinné anamnézy, která inform... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

423x

Návrh na zákaz styku k nezletilému

Vzor návrhu na zákaz styku k nezletilému dítěti, jak jej sepisují sociální pracovníci s klienty. Navrhuje zákaz styku rozvedeného otce s nezletilým dí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

410x

Zpráva ze šetření o sociální situaci klienta k účelu žádosti o zvýšení dávky sociální péče

Práce předkládá fiktivní zprávu ze šetření o sociální situaci klienta k účelu žádosti o zvýšení dávky sociální péče, a to přesně podle zápisu sociální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

410x

Terapeutické komunity

Stručná seminární práce definuje terapeutické komunity, seznamuje s jejich cíli a typy. Za použití statistických údajů v krátkosti informuje o současn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

372x

Nezaměstnanost a společnost

Práce se zajímá o nezaměstnanost z hlediska sociologie. Spojuje nezaměstnanost s patologickými jevy a přibližuje její dopad na společnost. Zaobírá se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

356x

Dissociální porucha osobnosti - případová studie

Tato případová studie se zabývá příčinami poruch chování u konkrétního jedince, umístěného ve výkonu trestu a jeho charakteristice z hlediska sociální... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

327x

Probace a mediace ve vybraných evropských zemích a jejich vývoj

Jedná se o esej zpracovanou do předmětu Sociální práce s rizikovými skupinami, která představuje tradice v oblasti probační a mediační aktivity ve vyb... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

324x

Poradenství pro zdravotně postižené - soupis vybraných pojmů

Tato práce uvádí soupis vybraných pojmů, které se dotýkají oblasti zdravotně znevýhodněných osob. Nejdříve seznamuje s pojmy, které přijala Světová zd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

316x

Kazuistika drogově závislého

Práce podává kazuistiku vybraného drogově závislého 22letého muže, který je ve výkonu trestu odnětí svobody v jedné z českých věznic, a to za trestný ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociologie, Sociální práce

294x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [21]