Název Goodness Staženo

Rozvod a jeho důsledky na výchovu a péči o děti

Práce hodnotí, jaké důsledky má rozvod na výchovu a péči o děti. Představuje jednotlivé formy péče o děti, popřípadě jako konflikty mohou z rozvodu vz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

104x

Psychopedie - Downův syndrom

Práce se věnuje otázce Downova syndromu, tomu jaké znaky toto onemocnění nese a jak by se mělo postupovat při výchově dětí s tímto postižením. Součást... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

103x

Diagnostický ústav - příběh klientky

Práce seznamuje s příběhem jedné z klientech diagnostického ústavu, kde je na životní situaci nahlíženo jako na komplex dílčích problémů klienta. Pops... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

101x

Státní sociální podpora

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

101x

Alkohol a nemoci z něj - anglicky

Tato práce se zabývá pitím alkoholu. Nejdříve alkohol definuje, poté uvádí statistiky pití v ČR. Vyjmenovává nemoci spojené s pitím alkoholu, důraz je... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce, Medicína, Humanitní cizojazyčné práce

101x

Rozhovor jako metoda sociální práce

Práce sleduje rozhovor jako jednu z důležitých metod sociální práce, která poskytuje sociálnímu pracovníkovi informace a poznatky o klientovi. Definuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

99x

Schopnosti a dovednosti sociálního pracovníka se skupinou

Úvaha na téma schopností a dovedností sociálního pracovníka při práci se skupinou.... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Literatura, Sociální práce

99x

Spravedlnost - nerovnost v zaměstnání

Práce se věnuje porovnání nerovnosti v zaměstnání z pohledu diskriminace věkové, na základě pohlaví a dalších aspektů, které spadají do oblasti porovn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

96x

Azylový dům

Práce obsahuje úlohu azylového domu - informační materiál a leták. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

95x

Týrání a zneužívání

Práce se zamýšlí nad týráním a zneužíváním dětí. Zabývá se v první řadě definicí zneužívání a týrání, dále mýty, fakty a formami zneužívání a týrání. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sociální práce

93x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [21]