Název Goodness Staženo

Postavení ČR ve světové ekonomice z hlediska exportu a importu

Práce sleduje import a export České republiky za rok 2007. Vysvětluje základní pojmy vztahující se k tématu. Následně uvádí stručnou historii ČR v rám... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika


94x

Etika v mezinárodním obchodě

Autorka práce uvažuje o mravnosti a morálce z pohledu etiky obchodu. Zahrnuje zde morální zásady a normy, které usměrňují chování ve světě podnikání. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

93x

WTO – řešení sporů mezi členskými zeměmi se zaměřením na USA a EU

Autor práce nejprve charakterizuje WTO a uvádí obecné řešení sporů v rámci této organizace. Konkretizuje postup při řešení sporů a vysvětluje jednotl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Obchodní jednání, Světová ekonomika

88x

Brazílie - ekonomická a geopolitická situace

V úvodu referátu jsou obecné informace typu obyvatelstvo, měna, přírodní zdroje. V práci je rozebrán vývoj a změny v politické a ekonomické situaci v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

88x

Ekonomický vývoj v Japonsku

Tato práce se zabývá ekonomickým vývojem v Japonsku. Uvádí stručnou ekonomickou historii a charakterizuje průmyslová odvětví. Seznamuje s ekonomickým ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Světová ekonomika

77x

Mezinárodní měnový fond - vývoj a cíle

Práce seznamuje s cíli MMF a jeho vývojem v datech. Text je určen do předmětu zabývajícího se mezinárodními měnovými vztahy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

75x

Chudoba a sociální vyloučení - esej

Esej pojednávající o chudobě a sociálním vyloučení. Text popisuje, co je to chudoba, její základní koncepty, i jak chudobu měříme. Vypisuje kritéria p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

75x

Asijská krize - vývoj, příčiny a opatření

Práce se zabývá krizí, která v roce 1997 zasáhla asijské měnové a akciové trhy. Analyzuje hlavní příčiny vzniku krize. Její původ spatřuje v oslabení ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

73x

Afrika – nestabilní kontinent

Tato práce uvádí základní geografická fakta o Africe. Seznamuje s její historií, a analyzuje sociální, hospodářské, i dopravní problémy. Poukazuje tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

70x

Vývoz a vývozní operace

Práce se zabývá vývozem a vývozními operacemi. V úvodu se věnuje samotnému pojmu vývoz a jeho základním i specifickým formám. V další části se již za... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

69x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]