Název Goodness Staženo

Srovnání Severní a Jižní Korea

Tato práce obsahuje porovnání politické a ekonomické situace Severní a Jižní Koreje. V úvodu nejprve každou ze zemí stručně charakterizuje, poté popis... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

15x

SLEPT analýza - Nizozemí

Tato práce obsahuje SLEPT analýzu Nizozemí. Zabývá se možnou ekonomickou spoluprací České republiky s tímto státem. Provádí analýzu zvolené země. Zamý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

15x

Postavení Austrálie ve světové ekonomice v 90. letech

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

14x

Vývoj světových cen ropy, jeho příčiny a dopady

Tato práce se obecně zabývá vývojem světových cen ropy. Charakterizuje jeho příčiny a dopady. Nejprve uvádí některá statistická data, poté se zamýšlí ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika


14x

Mezinárodní měnový fond - funkce a vliv na světové hospodářství

Práce seznamuje s Mezinárodním měnovým fondem. Popisuje nejen jeho vznik a poslání, ale také jeho organizační strukturu a vliv na světové hospodářství... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

14x

Světová historie obchodu ve vazbě na ČR, význam a funkce obchodu, mezinárodní obchod a retailing

Úvodní část práce pojednává o historii světového obchodu, poskytuje přehled od jeho počátků v pravěku, přes středověk, až po současnost, přičemž se ví... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

12x

Nadnárodní společnosti: názory, znaky, vývoj

Práce se věnuje některým aspektům fungování a vývoje nadnárodních společností. Autor v úvodu přibližuje myšlenku, která byla podnětem k vypracování te... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika, Globalizace

12x

Vývoj exportu v odvětví elektroniky

Práce se zabývá vývojem exportu v odvětví elektrotechniky. Text popisuje strukturu odvětví a vývoj exportu, včetně stavu za rok 2001. Na příkladu firm... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

11x

Vývoj mezinárodního obchodu v letech 1995 - 2005 z pohledu ČR

Tato práce se stručně zabývá vývojem mezinárodního obchodu (MO) v letech 1995-05 z pohledu ČR. Nejprve uvádí v grafu a tabulce data, týkající se vývoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

11x

WTO, NAFTA, RVHP, OECD - ekonomické organizace

Text popisuje čtyři celosvětové současné, či bývalé ekonomické organizace: WTO (Světová obchodní organizace, NAFTA (Severoamerická dohoda o volném obc... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

11x
[1]  «  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  [13]