Název Goodness Staženo

Vyšší územně správní celky

Tato práce s zabývá vyššími územně správními celky. Uvádí Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, jejich charakteristiku, krit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

28x

Hospodaření obce Krahulov v letech 2001-2008

Text analyzuje hospodaření obce Krahulov v letech 2001 - 2008. Jsou zde uvedeny základní informace o obci. Dle zákona o obcích je doslovně vypsána def... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


27x

Fiskální nerovnováha

Fiskální nerovnováha - krátkodobá fiskální nerovnováha, typy rozpočtového deficitu, schodek rozpočtu, podstata dluhového financování, dlouhodobá fiská... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

26x

Procedura schvalování státního rozpočtu ČR

Úkolem této práce je obsáhnout, vysvětlit a specifikovat téma státního rozpočtu v dnešním reálném světě. Text popisuje jednotlivé etapy rozpočtového p... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


26x

Financování veřejného sektoru

Text v heslech seznamuje s financováním veřejného sektoru. Postupně charakterizuje veřejný sektor a rozhodování v něm, veřejnou kontrolu, veřejnou spr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomická teorie, Veřejná ekonomika

26x

Zdravotní politika

Tato práce se velmi okrajově, spíše heslovitou formou, zabývá zdravotní politikou ČR. Uvádí její základní charakteristiku, kritéria posuzování zdravot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

25x

Sociální zabezpečení - slovensky

Tato práce přehledně porovnává systémy sociálního zabezpečení na Slovensku s finským a švýcarským systémem. Text popisuje sociální zabezpečení jednotl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

25x

Politika zaměstnanosti v SR - slovensky

Práce nejprve charakterizuje základní pojmy. Poté ukazuje, jakými způsoby se dá nezaměstnanost měřit, a věnuje se faktorům, které ovlivňují její míru.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Regionální ekonomika, Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

23x

Zdravotní politika

Tento text stručně seznamuje se zdravotní politikou. Popisuje nemoc jako sociální událost, i nemocenské pojištění. Charakterizuje zdravotní politiku, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

23x

Reforma veřejných financí ČR

Práce se zaměřuje na téma veřejných financí a to jak z teoretického, tak praktického hlediska. Seznamuje se základními pojmy, uvádí funkce veřejných f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

23x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [13]